This page in English

Vill du delta i en forskningsstudie om effekten av kostfiber på tarmhälsa?

Vi söker dig som är mellan 18–70 år och frisk. Vid en tidigare studie undersökte vi förmågan hos kostfibrer, pektin polysackarider, att stärka tarmens barriärfunktion i tjocktarmsbiopsier monterade i Ussingkammare. Nu går vi till nästa steg och vill studera effekterna av ett dagligt kosttillskott av dessa kostfibrer på tarmens-mikrobiota, mikrobiotaassocierade metaboliter och blodinflammatoriska celler.

Studien genomförs vid Örebro Universitet under ledning av professor och överläkare Robert Brummer. Studiemedverkan innebär att du vid 9 tillfällen kommer till Campus USÖ för datainsamling och prov tagning. 

Bild på text som inbjuder till studien

Vid olika besöket kommer du att få lämna ett avföringsprov och vid två tillfällen blodprov. Du får 2 000 kronor (skattepliktigt) i ersättning för ditt bidrag i denna studie.

Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mera information, får du gärna kontakta oss via e-post till:

Ignacio Rangel
This is an email address (070-1040757)

Eva Kerezoudi
This is an email address ( 0790 676815; engelsktalande).

 

Kostfibrer har flera välkända fördelaktiga hälsoeffekter hos människor. Exempelvis så gynnar de tarmuttömmingen, sänker kolesterolnivåerna, hjälper till med blodglukosregleringen och skyddar mot tjocktarmscancer. Många av kostfibrernas hälsoeffekter är relaterade till tarmfloran och vissa kostfibrer är därför klassade som prebiotika. De mest studerade kostfibrerna är bland annat fructo-oligosackarider, inulin och beta-glucaner. Pektin som finns i frukt, grönsaker och havrekli är jämförelsevis outforskade. Hälsoeffekter associerade med pektin polysackarider har påvisats de senaste åren och inkluderar effekter på immunsvar.

Pektin polysackarider har möjligtvis också en skyddande effekt på tarmens barriärfunktion. En skadad eller nedbruten tarmbarriär kan resultera i en ökad tarmpermeabilitet (genomsläpplighet i tarmen) och därmed en ökad passage av främmande skadliga ämnen eller patogener från tarmlumen genom tarmslemhinnan och in i kroppen. Genom detta triggas immunförsvaret vilket kan orsaka en underliggande inflammation som i sin tur kan ge upphov till en mängd olika sjukdomstillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), orolig mage (IBS) samt typ 2 diabetes. Det är därmed viktigt att kunna identifiera molekyler eller cellulära signalvägar som är delaktiga i att förmedla eventuella skyddande effekter på inflammation och bibehåller en frisk tarm-mikrobiota. Forskningsprojektets syfte är att bestämma effekterna av pektin polysackarider på tarmens-mikrobiota sammansättning, mikrobiotaassocierade metaboliter och effekten på blodceller som är associerad till immunresponser. Effekterna av dessa kostfibrer kommer att undersökas i studien genom ett dagligt kosttillskott under en 4-veckorsperiod.