Vill du delta i en forskningsstudie om effekten av kostfibrer på tjocktarmens barriärfunktion?

Vi söker dig som är mellan 18–45 år och frisk. Studien syftar till att undersöka förmågan hos kostfibrer att stärka tarmens barriärfunktion i tjocktarmsbiopsier monterade i Ussingkammare.

Skålar med frön och gryn.

Kostfibrer har flera välkända fördelaktiga hälsoeffekter hos människor. Exempelvis så gynnar de tarmuttömmingen, sänker kolesterolnivåerna, hjälper till med blodglukosregleringen och skyddar mot tjocktarmscancer. Många av kostfibrernas hälsoeffekter är relaterade till tarmfloran och vissa kostfibrer är därför klassade som prebiotika.

De mest studerade kostfibrerna är bland annat fructo-oligosackarider, inulin och beta-glucaner. Arabinoxylaner, vilka finns i större kvantiteter i vetekli, är jämförelsevis outforskade. Hälsoeffekter associerade med arabinoxylaner har påvisats de senaste åren och inkluderar anti-carcinogena effekter samt effekter på immunsvar och blodglukosreglering. Arabinoxylaner har möjligtvis också en skyddande effekt på tarmens barriärfunktion. En skadad eller nedbruten tarmbarriär kan resultera i en ökad tarmpermeabilitet (genomsläpplighet i tarmen) och därmed en ökad passage av främmande skadliga ämnen eller patogener från tarmlumen genom tarmslemhinnan och in i kroppen. Genom detta triggas immunförsvaret vilket kan orsaka en underliggande inflammation som i sin tur kan ge upphov till en mängd olika sjukdomstillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), orolig mage (IBS) samt typ 2 diabetes. Det är därmed viktigt att kunna identifiera molekyler eller cellulära signalvägar som är delaktiga i att förmedla eventuella skyddande effekter på tarmbarriären.

Forskningsprojektets syfte är att bestämma effekterna av två isolerade kostfibrer, arabinoxylaner och xylo-oligosackarider, båda med eller utan bundna ferulsyra på tarmens barriärfunktion. Effekterna av dessa kostfibrer kommer att undersökas ex vivo i Ussing-kammare med monterade vävnadsprover som är tagna från tjocktarmen.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mera information, får du gärna kontakta oss via e-post till This is an email address eller ringa 070-410 91 79.

Studien genomförs vid Örebro Universitet och i samarbete med Örebro Universitetssjukhus under ledning av professor och överläkare Robert Brummer. Studiemedverkan innebär att du vid två tillfällen kommer till Campus USÖ och Universitetssjukhuset i Örebro för datainsamling och provtagning. Vid första besöket kommer du att få lämna ett avföringsprov. Vid det andra besöket kommer du att få komma till sjukhuset för att genomföra en koloskopi där vi kommer att ta små vävnadsprover på ca 0.01 gram vardera från tjocktarmens nedersta del. Du får 1 000 kronor (skattepliktigt) i ersättning för ditt bidrag i denna studie.