Program 5 oktober


08.00  Zoomrummet öppnas

 • När du ansluter till mötet hamnar du först i ett väntrum
 • Vi prickar av och släpper in deltagare löpande
 • Vänligen se till att ditt för- och efternamn syns

08.15  Välkommen och inledning

Programledare denna förmiddag är Ingela Pihl, samverkanskoordinator Örebro universitet

Cecilia Öster, verksamhetsledare för Livsmedel i Fokus och
Kerstin Eriksson, innovationsledare Sweden Food Arena


08.20  Örebro universitet strategiska satsning på Mat och hälsa  

Rober Brummer, vicerektor för Mat och hälsa vid Örebro universitet


08.30  Sensorik – en inspirationsföreläsning 

Mischa Billing, lektor i måltidsvetenskap och
Åsa Öström, professor i måltidskunskap och proprefekt vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) vid Örebro universitet


09.00  Kompetens- och utvecklingsbehov - en spaning från Livsmedel i Fokus

Cecilia Öster, verksamhetsledare för Livsmedel i Fokus


09.05  Introduktion till workshop

 • Workshops sker i Breakout Rooms
 • Ni delas in i grupper, ca. 5 personer/grupp
 • Varje grupp utser förslagsvis en samtalsledare och en protokollförare
 • I workshop 1 finns 3 diskussionsfrågor
 • I workshop 2 finns 2 diskussionsfrågor

  Förslag på roller för effektivare workshop:
 • Samtalsledare: Håller ordning och fördelar ordet
 • Protokollförare: Ser till att gruppen har fyllt i sitt kort i den digitala anslagstavlan

09.10  Workshop 1, inklusive paus 

 • Vilket kunskapsbehov inom området för sensorik har du och din organisation?
 • Hur förhåller ni er till det faktum att den sensoriska upplevelsen varierar mellan individer och åldrar?
 • Hur ser ni att kunskap och kompetens kring sensorik kan förbättra er verksamhets konkurrensposition?

Glöm inte ta en paus! Ni kommer överens i gruppen när det passar er.


10.00  Uppsamling från workshop 1 

Modereras av Cecilia Öster, verksamhetsledare för Livsmedel i Fokus och
Kerstin Eriksson, Sweden Food Arena

Kommentatorer: Mischa Billing, lektor i måltidsvetenskap och
Åsa Öström, professor i måltidskunskap och proprefekt vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) vid Örebro universitet


10.20  Workshop 2     

 • Vilka forsknings- och utvecklingsområden ser du inom ämnet sensorik och vilket av dessa är mest angeläget?
 • Vad är viktigt för dig i utbildningsdesignen av en utbildning inom sensorik för att det ska vara givande för dig och din organisation?

10.40  Uppsamling och avslutning

Modereras av Robert Brummer, vicerektor för Mat och hälsa vid Örebro universitet


11.00  Slut

Kontaktperson

Lavinia Gunnarsson

Befattning: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Lavinia Gunnarsson

E-post: bGF2aW5pYS5ndW5uYXJzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303715

Rum: E2251

Lavinia Gunnarsson