This page in English

Lavinia Gunnarsson

Befattning: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

E-post: bGF2aW5pYS5ndW5uYXJzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303715

Rum: E2251

Lavinia Gunnarsson

Om Lavinia Gunnarsson

Lavinia Gunnarsson projektleder (2023 – 2026) uppbyggnaden av samverkansplattformen Mat och hälsa, vars syfte är att skapa goda förutsättningar för att kunskap och kompetens från universitetets profilområde Mat och hälsa kan nyttiggöras av SME företag och andra aktörer inom livsmedelssektorn och besöksnäringen.

Tidigare har Lavinia Gunnarsson arbetat som forskningskoordinator vid Ledningsstaben (2017 – 2022) där hon har stöttat universitetsledningen i centrala frågor kring forskningen och koordinerat universitetets strategiska satsningar bland annat inom Mat och hälsa. Hon har också arbetat som utredare på Fakultetskansliet (2011 – 2014) och administrativ enhetschef på Institutionen för hälsovetenskaper (2014 – 2017).

Lavinia Gunnarsson är utbildad civilingenjör i kemiteknik och har en doktorsexamen i immunteknologi från Lunds universitet. Förutom anställningarna vid universitetet har hon erfarenhet från arbete inom näringslivet, som forskare och gruppchef på ett bioteknikföretag samt projektledare inom läkemedelstillverkning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter