Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Abstract

Inskick av nya bidrag

Vi välkomnar nya bidrag till konferensen. Abstracten ska vara max 250 ord exklusive referenser och mejlas till This is an email address. Skriv ”abstract” i ämnesraden. Sista dag för inskick är 15 januari.

Om ni vill arrangera en tematisk workshop inom konferensen, kontakta This is an email address.

Bekräftelse av redan antagna bidrag

Redan antagna bidrag är fortfarande antagna. Eftersom det har hunnit passera mycket tid sedan besked om antagning behöver ni bekräfta ert deltagande till This is an email address mellan 1 november 2021 och 15 januari 2022. Bekräftar ni inte ert bidrag stryks det från programmet.

Obs! Antagna abstract kan inte revideras. Om ni vill lägga till något eller ändra presentationens innehåll ber vi er i stället att skicka in ett nytt abstract. Detta abstract bedöms på samma sätt som vid tidigare granskning.