This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Nikoo Bazsefidpay, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

11 juni 2024 09:00 X4425, X-huset, Campus USÖ

Nikoo Bazsefidpay håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Etiology, characteristics, and risk factors of severe temporomandibular joint pathology

Sakkunniga:
Hossein Kashani, docent, Göteborgs universitet
Carina Lundqvist, doktor, Umeå universitet

Ordförande: Fredrik Landström, Örebro universitet