This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskning

Medicinska vetenskaper bedriver forskning inom tre olika ämnen, medicin, kirurgi och biomedicin. Här finns flera starka forskningsmiljöer. Här kan du enkelt söka bland våra forskningsmiljöer, grupper, projekt och ämnen.

Bild på mage

Perfluorerade kemikalier under graviditeten ger lägre födelsevikt

Fem av de undersökta perfluorerade kemikalierna kunde kopplas till lägre födelsevikt hos barnen.
– Vi såg också att sambandet var starkare för flickor, säger Sverre Wikström, forskare vid Örebro universitet och barnläkare.

Jonas Halfvarson

Örebro universitet i rekordstort EU-projekt

Forskare från 15 länder i Europa ska tillsammans kartlägga orsakerna till sju utbredda sjukdomar. Örebro universitet deltar i den rekordstora satsningen.

Bild på forskare

120 miljoner till nytt center om inflammation

Inflammation bidrar till många folksjukdomar, som cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. För detta har de fått 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen

Bild på forskare

Över 30 miljoner kronor till Örebroforskning från KK-stiftelsen

Örebro universitet beviljades flest projekt av KK-stiftelsen inom det så kallade HÖG-programmet, hela sju stycken. Alla projekten rör människors hälsa – nya behandlingar för hjärtkärlsjukdomar, hantering av farliga kemikalier och nya vaccin mot hepatit.

Forskare Geena Paramel

Forskning om ny behandling av hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Geena Paramel, forskare i biomedicin.