This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskning

Medicinska vetenskaper bedriver forskning inom tre olika ämnen, medicin, kirurgi och biomedicin. Här finns flera starka forskningsmiljöer. Här kan du enkelt söka bland våra forskningsmiljöer, grupper, projekt och ämnen.

Bild på forskare

Använder hudceller och tarmprover för att förstå kopplingen mellan hjärna och mage

Målet är att hitta en modell som gör det möjligt att förstå den individuella...

Bild på blodsocker mätare

Diabeteskomplikationer bakom miljardkostnader i vården

Sjukhusvård till följd av komplikationer orsakade av typ 2-diabetes kostade 2,5 miljarder kronor år 2016. Samtidigt var kostnaderna för sjukfrånvaron nästan ...

Spixia

Vissa proteiner ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

Vissa proteiner är inblandade i att påskynda åldrande av blodkärlen.

Bild på celler

Antibiotikaresistenta E. coli-bakterier är vanliga i Örebros vatten

Avloppsvatten är sannolikt en viktig orsak till att antibiotikaresistenta bakterier ...