This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskning

Medicinska vetenskaper bedriver forskning inom tre olika ämnen, medicin, kirurgi och biomedicin.

1/3