This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskning

Forskning inom de medicinska vetenskaperna

Institutionen för Medicinska Vetenskaper omfattar forskningsämnena medicin, biomedicin och kirurgi. Den medicinska forskningen är organiserad och bedrivs inom huvudsakligen inom de fem tvärvetenskapliga forskningsmiljöerna CVRC, IRISC, NGBI Research Centre, Urologisk Cancer och Diabetes, Endocrinology and Metabolism Research Centre. Forskning sker i nära samarbete med Universitetssjukhuset i Örebro län. Vi strävar efter ny kunskap diagnos, prevention och behandling.

Forskning sker i nära samarbete med Universitetssjukhuset i Örebro län. Vi strävar efter ny kunskap diagnos, prevention och behandling.