This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskning

Forskning inom de medicinska vetenskaperna

Forskning inom de medicinska vetenskaperna

Den medicinska forskningen vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper bedrivs framför allt i någon av de följande fem tvärvetenskapliga forskningsmiljöerna CVRC, IRISC, NGBI Research Centre, Urologisk Cancer, samt Diabetes, Endocrinology and Metabolism Research Centre: