Örebro medicinhistoriska sällskap

Örebro MedicinHistoriska Sällskap

Händer som rör i en mortel.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap är till för alla som är intresserade av medicinhistoria. Vi önskar ställa hälso- och sjukvårdens perspektiv i den dåvarande samtiden och reflektera till dagens och framtidens i en mänsklig och social kontext.

Vi välkomnar dig oavsett om du är student, yrkesverksam eller pensionär med ett intresse för detta spännande ämnesområde. Människor knutna till vård, historiker, museal verksamhet , IT-intresse, konstnärer eller vilken bakgrund som helst. Världens medicinska historia avhandlas genom trevliga föreläsningar, seminarier, utskottsmöten, studiebesök.

Om du vill vara med och engagera dig djupare i sällskapet så hör av dig till någon av styrelsemedlemmarna (se fliken Kontakt). Vi behöver kloka personer som arbetar med specifika frågor i utskott t.ex programutskott, museum, marknadsföring och fler.

Medlemskap

Bli medlem genom att  betala årsavgiften: 100 kr (50 kr för student)
Skriv ditt namn och e-postadress samtidigt som du betalar så vi vet vem Du är och så att vi kan skicka ut information. Betalning görs via Swish 1233862711 eller Plusgiro: 84 34 17-7.
Om du inte får information eller kallelser till årsmöte etc så skicka namn och e-postadress till This is an email address   för uppdatering av medlemslistan.

Pga pandemin har Årsmötet senarelagts från våren 2020 men kallelse har nu gått ut till medlemmar:
Lokal: Mötet sker digitalt med Teams.
Tid: Torsdag 17/12 kl 17.30

Vi tillämpar den nya datasföreskriftsförordningen GDPR inom Örebro Medicinhistoriska Sällskap. Det betyder att vi använder dina personuppgifter för medlemsutskick, kallelser till möten och kommande aktiviteter. Dina personuppgifter kommer att raderas när du inte längre önskar vara medlem.

Kommande föreläsningar

Det finns inga aktuella händelser.