Örebro medicinhistoriska sällskap

Örebro MedicinHistoriska Sällskap

Marie Curie t.v. och Louis Pasteur t.h.

Marie Curie t.v. och Louis Pasteur t.h.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS) är en ideell förening, öppen för alla som är intresserade av medicinhistoria ur ett brett samhällsperspektiv

ÖMHS aktiviteter står på två ben:

För det första ges föreläsningar med medicinhistoriska teman av betydelse med bred spännvidd och goda föreläsare. I programmet inbjuds till en föreläsning per månad, vår och höst. Därutöver arrangeras en vårutflykt inkluderande historia, kultur och socialt umgänge.

För det andra ett arbetslivsmuseum med utställningar och katalogisering av föremål och skrifter som finns tillgängliga i regionen. Under våren 2022 initierades en första utställning ”Från Florence till kandidat” om sjuksköterskeutbildning i Örebro.

Besök vår utställning "Lustgas - en lustig historia?"

Utställningslokal2023

ÖMHS får årligen stöd från Örebro universitet samt Region Örebro län. ÖMHS har också kontakt med andra medicinhistoriska sällskap i Sverige.

Kommande föreläsningar

Program för höstterminen 2024 läggs upp under sommaruppehållet.