Örebro medicinhistoriska sällskap

Örebro MedicinHistoriska Sällskap

Händer som rör i en mortel.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap är till för alla som är intresserade av medicinhistoria. Vi önskar ställa hälso- och sjukvårdens perspektiv i den dåvarande samtiden och reflektera till dagens och framtidens i en mänsklig och social kontext.

Vi välkomnar dig oavsett om du är student, yrkesverksam eller pensionär med ett intresse för detta spännande ämnesområde. Människor knutna till vård, historiker, museal verksamhet , IT-intresse, konstnärer eller vilken bakgrund som helst. Världens medicinska historia avhandlas genom trevliga föreläsningar, seminarier, utskottsmöten, studiebesök.

Om du vill vara med och engagera dig djupare i sällskapet så hör av dig till någon av nedanstående styrelsemedlemmar (se kontakter nedan). Vi behöver kloka personer som arbetar med specifika frågor i utskott t.ex programutskott och många fler.

Medlemskap

Bli medlem genom att skicka din e-postadress till This is an email address och sedan betala årsavgiften: 50 kr för student, 100 kr övriga. Skriv ditt namn och e-post på betalningen. Betalning görs via Swish 1233862711 eller Plusgiro: 84 34 17-7.

Kommande föreläsningar

Det finns inga aktuella händelser.