Örebro medicinhistoriska sällskap

Örebro MedicinHistoriska Sällskap

Händer som rör i en mortel.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap är till för alla som är intresserade av medicinhistoria. Vi önskar ställa hälso- och sjukvårdens perspektiv i den dåvarande samtiden och reflektera till dagens och framtidens i en mänsklig och social kontext.

Vi välkomnar dig oavsett om du är student, yrkesverksam eller pensionär med ett intresse för detta spännande ämnesområde. Människor knutna till vård, historiker, museal verksamhet , IT-intresse, konstnärer eller vilken bakgrund som helst. Världens medicinska historia avhandlas genom trevliga föreläsningar, seminarier, utskottsmöten, studiebesök.

Om du vill vara med och engagera dig djupare i sällskapet så hör av dig till någon av styrelsemedlemmarna (se fliken Kontakt). Vi behöver kloka personer som arbetar med specifika frågor i utskott t.ex programutskott, museum, marknadsföring och fler.
Särskilt upprop under 2021-2022: NU SKAPAR VI NÅGOT NYTT !!
Vi är nu igång med det digitala museet Örebro MedicinHistoriska Museum och välkomnar varmt alla som är intresserade att delta. Hjälp till att rädda föremål och skrifter som finns på sjukhus och vårdinrättningar i DIN  region där DU bor från glömska. Du kanske passerar förbi något unikt och värdefullt varje arbetsdag på din arbetsplats !? Kom med oss ! Kontakta Anders Nydahl eller Birgitta Rimsten.

OBS! Vårutflykt till Alfred Nobels Björkborn 2 juni 2022
Se närmare information på Facebook: Kl 16.00 på plats: https://fb.me/e/1hDgAKwH6
Dramatiserad guidning med en exposé över Alfreds Nobel liv och gärning, inte minst den spännande berättelsen om hur Nobelpriset kom att hamna i Sverige. Guidningen är en trappa upp (ej hiss). Möjlighet att vandra i parken och besöka industrimuseet och Alfred Nobels laboratorium.
Kl. 18.00:
Förtäring i stallet - som nu är kafé och samlingslokal - men som hade en stor betydelse för historiens gång. Vi blir serverade landgång, dricka och kaffe.
Pris: medlemmar i ÖMHS 200 kronor, icke medlemmar 295 kronor (eller passa på att bli medlem för 100 kronor)
Klockan 15.00
Buss avgår från Campus USÖ, huvudentrén, för en kostnad av 100 kronor.
Anmälan senast måndag 16/5 genom Swish 123 386 2711 eller Pg 843417-7 (Nordea). Ange namn, medlemskap och önskan om bussresa.
Upplysningar: This is an email address

Medlemskap

Bli medlem genom att  betala årsavgiften: 100 kr
Skriv ditt namn och e-postadress samtidigt som du betalar så vi vet vem Du är och så att vi kan skicka ut information. Betalning görs via Swish 1233862711 eller Plusgiro: 84 34 17-7.
Om du inte får information eller kallelser till årsmöte etc så skicka namn och e-postadress till This is an email address   för uppdatering av medlemslistan.
Facebook

Vi tillämpar den nya datasföreskriftsförordningen GDPR inom Örebro Medicinhistoriska Sällskap. Det betyder att vi använder dina personuppgifter för medlemsutskick, kallelser till möten och kommande aktiviteter. Dina personuppgifter kommer att raderas när du inte längre önskar vara medlem.