Örebro medicinhistoriska sällskap

Örebro MedicinHistoriska Sällskap

Marie Curie t.v. och Louis Pasteur t.h.

Marie Curie t.v. och Louis Pasteur t.h.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap en ideell förening öppen för alla, oavsett bakgrund, för oss som är intresserade av medicinhistoria

ÖMHS aktiviteter står på två ben.
Det ena är föreläsningar 1 g/månad höst och vår. Hitintills har 31 föreläsningar givits. Sedan två år har sällskapet arrangerat majutflykter.
Det andra benet är ett arbetslivsmuseum med utställningar. Målet är att registrera och katalogisera föremål och skrifter som inte finns tillgängliga på annat sätt i Örebro. Förutom ett digitalt registreringsverktyg, tillgängligt för allmänheten, öppnade vi vår första utställning ”Från Florence till kandidat” om sjuksköterskeutbildning i Örebro sedan 1894. Den gick att se på USÖ i gallerian mittemot apoteket från midsommar 2022 till april 2023.

Sällskapet får stöd från Örebro universitetet samt Region Örebro län och har kontakt med andra Medicinhistoriska sällskap i Sverige, som är många men olika.