This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Disputation: Lorraine Eriksson, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

31 maj 2024 09:00 Hörsal X3, X-huset, Campus USÖ

Lorraine Eriksson disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktor

Avhandlingens titel: Exploring genomic and phenotypic differences in Neisseria meningitidis – understanding carriage and invasive diseases

Opponent: Docent Edmund Loh, Karolinska Institutet