This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Anna-Karin Ångström, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

24 maj 2024 10:00 X4425, X-huset, Campus USÖ

Anna-Karin Ångström håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: ADHD and Criminal Justice: Criminality, Recidivism, and Victimization

Sakkunniga:
Ylva Ginsberg, docent, Karolinska Institutet
Mussie Msghina, docent, Örebro universitet

Ordförande: Nikolaos Venizelos, Örebro universitet