This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Annalena Kamm, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

22 april 2024 10:00 X4423, X-huset, Campus USÖ

Annalena Kamm håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: The Effect of Plant-Based Proteins on Gut and Metabolic Health.

Sakkunniga:
Elise Nordin, PhD, Chalmers tekniska högskola i Göteborg
Francisco Javier Vilaplana Domingo, Professor, KTH 

Ordförande: Nikolaos Venizelos, Örebro universitet