This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Björn Röyter, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

24 maj 2024 10:00 X4423, X-huset, Campus USÖ

Björn Röyter håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Biomarkers of injury and inflammation after stroke.

Sakkunniga:
David Engblom, professor, Department of Biomedical and Clinical
Sciences (BKV), Linköpings universitet
Martin Gunnarsson, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Ordförande:
Helena Backman, Örebro universitet