This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Carolina Smith, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

09 april 2024 13:00 X4425, X-huset, Campus USÖ

Carolina Smith håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Aspects of multimorbidity in COPD patients

Sakkunniga:
Seif Shaheen, professor, Queen Mary University of London
Anne Lindberg, professor, Umeå universitet
Stefan Jansson, med.dr., Örebro universitet

Ordförande: Katja Fall, Örebro universitet