This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Fredrik Nerelius, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

07 juni 2024 10:00 X4425, X-huset, Campus USÖ

Fredrik Nerelius håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Clinical outcome after surgical evacuation of postoperative spinal epidural hematomas

Sakkunniga:
Bengt Sandén, docent, Uppsala universitet
Olof Westin, docent, Göteborgs universitet

Ordförande: Bo Söderquist, Örebro universitet