This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Linda Kristiansson, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

18 mars 2024 09:00 X4423, X-huset, Campus USÖ

Linda Kristiansson håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Swimming-induced pulmonary edema- Incidence, symptom duration, risk factors and long-term consequences.

Sakkunniga:
Liisa Byberg, professor, Uppsala universitet
Hans Örnhagen, professor, Göteborgs universitet
Kasper Andersen, Med dr, Uppsala universitet

Ordförande: Mikael Hasselgren, Örebro universitet