This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Marcin Popiolek, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

28 maj 2024 10:00 X4425, X-huset, Campus USÖ

Marcin Popiolek håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Predictive factors in proximal ureteral stones

Sakkunniga:
Marianne Brehmer, docent, Karolinska Institutet
Bianka Forgó, doktor, Karolinska Institutet

Ordförande: Per Thunberg, Örebro universitet