This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Reza Tabrisi, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

24 april 2024 13:00 X4425, X-huset, Campus USÖ

Reza Tabrisi håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Cellular mechanisms of lithium and clozapine - a fibroblast cell
model from patients with bipolar disorder

Sakkunniga:
Lina Martinsson, Ph.D, Karolinska Institutet
Sabina Davidsson, docent, Örebro universitet

Ordförande: Axel Nordenskjöld, Örebro universitet