This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Sara Olaison, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

31 maj 2024 09:00 X4425, X-huset, Campus USÖ

Sara Olaison håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Myringoplasty and Ossiculoplasty - Hearing Outcome and Side Effects

Sakkunniga:
Per-Inge Carlsson, docent, Örebro universitet
Nina Pauli, docent, Göteborgs universitet
Henrik Smeds, doktor, Karolinska Institutet

Ordförande: Svante Hugosson, Örebro universitet