This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Sofia Palmér, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

10 juni 2024 13:00 X4423, X-huset, Campus USÖ

Sofia Palmér håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Optimizing treatment and follow-up strategies in early breast cancer with focus on long-term outcomes

Sakkunniga:
Charlotta Wadsten, Umeå universitet
Renske Altena, Karolinska Institutet

Ordförande: Anna Göthlin-Eremo, Örebro universitet