This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Terese Nilsson, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

15 maj 2024 13:00 X4423, X-huset, Campus USÖ

Terese Nilsson håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Bowel and bladder function in children who are introduced to
assisted toilet training during the first year of life – focus on functional
gastrointestinal disorders up to the age of 4 years.

Sakkunniga:
Peter Wide, medicine doktor (PhD) vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet.
Lars Jerdén, docent vid institutionen för hälsa och välfärd,
Högskolan Dalarna.
Andreas Ohlin, docent vid institutionen för medicinska
vetenskaper, Örebro universitet.

Ordförande: Mats Eriksson, Örebro universitet.