Riskhantering för våld i nära relation

22 november 2023 09:00 – 15:20 Konsertsalen, Musikhögskolan, Örebro universitet

Två skuggor av personer som går på ett torg.

Välkommen till Örebro universitets årliga konferens om våld. Årets konferenstema är riskhantering för våld i nära relation, med ett särskilt fokus på rättsväsendet och socialtjänstens möjligheter och utmaningar.

Konferensen sätter samverkan mellan forskning och praktik i fokus där förmiddagen kommer att bestå av en forskarstafett med flera kortare föredrag om de senaste resultaten från forskningsprojektet RISKSAM om riskhantering och samverkan mellan socialtjänst och polis. Utöver detta kommer dagen även innehålla presentationer från praktiker, paneldiskussioner samt en avslutande keynote. Årets keynote är Elisa Niklander från The Finnish Institute for Health and Welfare (THL) och som kommer berätta om hur strukturerad samverkan mellan myndigheter i arbetet mot våld i nära relation fungerar i Finland.

Konferensen är kostnadsfri. Välkommen med din anmälan senast 2023-11-15. 

Konferensprogram hittar du via nedanstående länk där du också kan göra din anmälan till konferensen: www.oru.se/konferensomvald