Konferens: Riskhantering för våld i nära relation

Två skuggor av personer som går på ett torg.

Den 22 november 2023 genomfördes konferensen Riskhantering för våld i nära relation vid Örebro unviersitet. Arrangör var forskningsmiljön CVS - Centrum för våldsstudier. 

Årets konferenstema var riskhantering för våld i nära relation, med ett särskilt fokus på rättsväsendet och socialtjänstens möjligheter och utmaningar. Konferensen satte samverkan mellan forskning och praktik i fokus där förmiddagen bestod av en forskarstafett med flera kortare föredrag om de senaste resultaten från forskningsprojektet RISKSAM om riskhantering och samverkan mellan socialtjänst och polis. Utöver detta genomfördes presentationer från praktiker, paneldiskussioner samt en avslutande keynote. Årets keynote var Elisa Niklander från the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) som berättade om hur strukturerad samverkan mellan myndigheter i arbetet mot våld i nära relation fungerar i Finland.

Konferensprogram

Konferensprogram - Riskhantering för våld i nära relation