Konferens: Den marginaliserade stadsmiljön och socialt arbete

Studentbostäder från parkering

Den 28–29 augusti 2024 genomförs konferensen Den marginaliserade stadsmiljön och socialt arbete vid Örebro universitet. Arrangör är forskargruppen GLOMISCO – Globalisering, migration och social sammanhållning.

Konferenstemat är socialt arbete i marginaliserade stadsmiljöer, med ett särskilt fokus på utveckling av socialt hållbara metoder för att arbeta med sociala problem relaterat till migration, transnationalism och marginalisering. Konferensen sätter samverkan mellan forskning, utbildning och praktik i fokus där konferensdagarna består av arbetande seminarier (workshops) och paperpresentationer från forskare, praktiker och lokala organisationer kring marginaliseringens ekosociala sammanhang och betydelse för socialt arbete; boendemiljöns betydelse för rättighetsbaserat socialt arbete och metoder för socialt arbete med transnationella familjer med hänsyn till boendemiljöns globala sammanhang. Konferensens keynotes är Carin Cuadra från Malmö Universitet som berättar om ekosociala initiativ i samverkan med kollegor inom Malmö stad, och Heather Lynch från Glasgow Caledonian University som berättar om fallstudier i Skottland och Sverige kring miljö och socialt arbete.

Konferensprogram

Konferensprogram – Den marginaliserade stadsmiljön och socialt arbete (pdf)  

Call for papers

Call for papers/Absrakt för workshops och muntlig presentation (pdf)

Skicka in ditt abstract senast den 15 maj.

Kontakt

E-post: This is an email address

GLOMISCO

Här kan du läsa mer om forskargruppen GLOMISCO – Globalisering, migration och social sammanhållning