This page in English

Forskargrupp

Globalisering, migration och social sammanhållning (GLOMISCO)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Jessica Hanna Jönsson

Forskningsämne

Forskargruppen har fokus på socialt arbete i en globaliserad värld där det sociala arbetets globala (internationella och transnationella) sammanhang beaktas och studeras. Forskningen inriktar sig på det sociala arbetets roll och funktion i migrations- och integrationsrelaterade frågor och välfärdsutmaningar. Forskningen inom temaområdet behandlar frågor som ökade globala och lokala sociala problem, välfärdsstatens och det sociala arbetets förändring, marginalisering, rasism och diskriminering av olika grupper i samhället. Med utgångspunkt i tron på det sociala arbetet som en rättviseprofession inkluderar forskningsområdet även studier om nya sociala rörelser och praktiker för social rättvisa och mot välfärdens (om)strukturering.