Biografi Mårten Söder

Mårten Söder är professor emeritus i sociologi vid Uppsala universitet. Professuren hade inriktning mot forskning om funktionshinder. I sin forskning har han bland annat intresserat sig för den historiska utvecklingen av omsorger för intellektuellt funktionshindrade, värderingar och attityder till människor med funktionsnedsättningar, och frågor om intersektionalitet, det vill säga hur olika bakgrundsfaktorer samverkar i sin påverkan på funktionshindrades livssituation.