This page in English

Thomas Barow

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303808

Rum: F3229

Thomas Barow

Om Thomas Barow

Thomas Barow är professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Örebro universitet. Han disputerade 2007 vid Humboldt-Universität zu Berlin med en avhandling som tog upp den svenska ”sinnesslövården” under 1900-talets första hälft. Sedan 2008 har Thomas varit verksam vid de svenska lärosätten i Borås (2008–2013), Halmstad (2013–2015) och Göteborg (2015–2022). Under samma tid var han också verksam som tf. professor i specialpedagogik vid de tyska universiteten i Siegen (2011), Erfurt (2017/18) och Köln (2021/22).

Thomas tillträdde sin tjänst som professor på Örebro universitet i oktober 2022. Här leder han forskningsmiljön SpecUL (Specialpedagogik, Utveckling och Lärande). Hans forskning rör specialpedagogik och inkludering med hänsyn till pedagogiska, didaktiska, sociala och historiska aspekter ur både nationella och internationella perspektiv. Han har exempelvis forskat om pedagogiska utredningar och specialpedagogiska kategoriseringar. För närvarande studerar han utbildningsfrågor rörande personer med intellektuell funktionsnedsättning.

På Örebro universitet undervisar Thomas i den allmänna lärarutbildningen och i det specialpedagogiska programmet. Han handleder och examinerar studenter på kandidat-, magister och mastersnivå samt i forskarutbildningen.

CV och publikationslista

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar, recensioner |  Dagstidningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar, recensioner

Dagstidningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Övrigt