Forensik lockar många studenter

I höst startade den nya utbildningen inom kemi med inriktning mot forensik, och den blev en succé. Närmare 120 personer sökte till programmet och på första kursen började 30 personer.

– Det forensiska lockade mest, säger studenterna Cecilia Hagberg och Melli Sejfic som går programmet.

Universitetet hade i flera år svårt att få ansökningar till det dåvarande kemiprogrammet när satsningen på ett nytt program inleddes.

– Vi valde att satsa på analysvetenskap som är ett starkt forskningsområde på universitetet och som ger en tydlig koppling till vilka yrken som väntar efter examen. Utbildningen är inriktad mot forensik vilket hjälper till att tydliggöra vad en analysvetare kan arbeta med, säger Anna Kärrman, programansvarig.

Analysera och spåra

Den nya satsningen blev framgångsrik. Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik är ett treårigt program som handlar om att med hjälp av naturvetenskapliga metoder analysera och spåra ämnen och material. I utbildningen ingår även kompletterande kunskaper inom juridik och kriminologi vilket gör att arbetsmöjligheterna blir fler.

– Den första kursen startade verkligen jättebra. De hade ordnat en brottsplats i ett rum och vi fick gå in och samla på oss prover av DNA, hår och vätskor, som vi sedan fick analysera, säger Melli.

– Då fick vi också direkt prova på de roliga instrumenten i labbet, flikar Cecilia in och fortsätter, labbarna gör också att det blir lättare att förstå. Man förstår hur saker hänger ihop.

Glasgow nästa?

Ingen av dem hade trott att de skulle börja plugga ett kemiprogram men den nya utbildningen lockade med både utformning, kurser och arbetsmöjligheter.

Vad ser ni mest fram emot under utbildningen?

– Jag skulle tycka att det var jätteroligt om jag fick plugga sista året på Glasgow Caledonian University i Skottland, säger Melli. Jag har länge velat plugga utomlands och dessutom skulle jag få lära mig engelska bättre. Så gott som allt vi läser är på engelska. På universitetet i Skottland fokuserar de också väldigt mycket på det forensiska.

– Jag tycker att det mesta är ganska roligt, men ser kanske mest fram emot arbetsmöjligheterna. Allt eftersom får man lära sig mer och mer, och det mesta verkar vara intressant. Jag skulle kunna tänka mig att arbeta inom miljö på ett eller annat sätt, säger Cecilia.

Läs mer om programmet här.

Text: Emma Forsberg