Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du lära dig att lösa problem med analytiska verktyg - sök Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, där teori varvas med spännande laborationer. En unik kemiutbildning som ger dig spännande karriärmöjligheter där du kan arbeta med allt från läkemedel till analys av bevis från brottsplatser.

En kemistudent med ett provrör.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Att spåra, analysera, kvantifiera och identifiera olika kemiska (grund) ämnen och material är en viktig uppgift inom många områden. För att säkra att mediciner inte innehåller skadliga kemikalier, idrottare inte är dopade, marken inte är förorenad med kemiska föroreningar, eller att mat inte innehåller bakterier eller gifter, krävs det kunskap i analysvetenskap. Inom det kriminaltekniska området, forensik, används naturvetenskapliga metoder för att koppla spår, till exempel DNA, gifter, narkotika eller oljespill, till brott.

Vårt kemiprogram är unikt i Sverige för att vi utöver kemi också ger dig kunskap inom biologi och juridik. Allt för att du ska kunna göra utredningar i ett kriminaltekniskt laboratorium, inom läkemedels- och kemiindustrier, eller inom statliga utrednings- och övervakningsorgan. Blandningen av teoretiska och laborativa inslag är mycket uppskattad av våra kemistudenter och passar dig som gillar att lösa problem genom att kombinera praktik med teori.

Sista året på utbildningen har du möjligheten att studera kemi utomlands, exempelvis forensik vid Glasgow Caledonian University i Skottland, kemi vid Cape Breton University i Canada eller Ostrava University i Tjeckien.

Du avslutar dina studier med ett självständigt arbete inom något av våra forskningsområden, du har då möjlighet att använda universiteteta laboratorier med avancerad utrustning för kemisk analys.Det finns även möjlighet att göra examensarbete i samarbete med företag.

Kemister finns inom flera branscher och kan specialisera sig inom många olika områden och arbetsmarknaden för kemister bedöms vara mycket god (www.naturvetarna.se).

Lärarna bedriver forskning inom ramen för analysvetenskap och använder sina specialkunskaper och kontakter med näringslivet och myndigheter i undervisningen.

Utbildningsplan Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, 180 hp

Första året inleds med grundläggande och laborativa moment inom analysvetenskap och forensik och efterföljs av kemisk teori med forensik som ledord. Därefter studeras juridik; svenska rättssystemet samt cellbiologi och året avslutas med en fortsättningskurs i kemi.
Andra året innehåller biologisk och kemisk teori med forensiska inslag. Analytisk kemi och analysvetenskap och forensik, där kunskaperna vävs ihop i forensiska fallstudier, läses under året som avslutas med en kurs i miljörätt.
Tredje året kan du delvis välja att studera utomlands (se ovan) eller välja fördjupningskurser inom instrumentella metoder, biokemi och miljöforensik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.
Det finns också utrymme för valfria kurser under år två och tre.


Kursinformation:

Termin 1
Introduktion till analysvetenskap och forensik 7,5 hp
Allmän kemi I 7,5 hp
Organisk och analytisk kemi 7,5 hp
Biokemi 7,5 hp

Termin 2
Från brott till påföljd: Om det svenska rättssystemet 7,5 hp
Prokaryot cellbiologi 7,5hp
Eukaryot cellbiologi 7,5 hp
Allmän kemi II - Introduktion till fysikalisk kemi 7,5 hp

Termin 3+4
Oorganisk kemi 7,5 hp
Fysiologi 7,5 hp
Analytisk kemi 7,5 hp
Doping, narkotika och forensiska analyser 7,5 hp
Matematik och statistik för naturvetare 7,5 hp
Analysvetenskap och forensik 15 hp
Nationell miljörätt 7,5 hp

Termin 5+6
Instrumentella analytiska metoder 15 hp
Miljöforensik 15 hp
Analytisk biokemi 15 hp
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi 15 eller 30 hp

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Naturvetenskaplig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-59400

Akademiker med analytisk förmåga är eftersökta inom en bred arbetsmarknad. Kemisk och biologisk analys används inom farmakologi, bioteknik, vid medicinska utredningar, samt inom kemikalie-, och livsmedelsindustrin. En kemiexamen med biologi och juridik ger möjlighet till jobb inom statliga myndigheter med till exempel kriminalteknik, miljöövervakning och läkemedelskontroll. Några vanliga yrkesroller är kemist, laborant, laboratorieingenjör, sjukhuskemist och utredare. Utbildningen är en bra bas för fortsatta studier på mastersprogram vid Örebro eller andra universitet i Sverige eller Europa, och därefter vidare forskarutbildning.

Foto: NFC, Fotograf Maria Åsén

Vad gör en laborant?

– Jag tycker att jag har ett väldigt intressant jobb samtidigt som vårt arbete också är av stor betydelse vid rättegångar och brottsutredningar, säger Carl Remmer som arbetar på Nationellt forensiskt centrum i Linköping.

Han valde analysvetenskapliga programmet i kemi med inriktning mot forensik för att det lät spännande att utföra analyser som kan koppla spår, som fingeravtryck och DNA, till brott. Att utbildningen dessutom innehåller många praktiska moment i form av laborationer var ett stort plus.

– Just laboratorievana, som jag fick under utbildningen, är något jag har haft nytta av i arbetslivet.

Ett misstag kan leda till att bevismaterialet förstörs

Fingeravtrycksgruppen som Carl tillhör arbetar med att framkalla fingeravtryck från olika typer av material som papper, plast, glas och metall. Arbetet kräver stor noggrannhet. Ett misstag i hanteringen kan leda till att bevismaterialet blir förstört.

– Vi använder oss av ungefär femton olika kemiska metoder för att framkalla avtryck. Sedan säkras fynden och skickas vidare till en fotograf.

Hela processen kan ta upp till en vecka och oftast arbetar man med flera ärenden parallellt. Det är ett självständigt arbete, vilket passar Carl.

– Vi vet aldrig vilken typ av material vi får, och rör det sig om ett stort och otympligt föremål får vi en utmaning, säger han.

Våga prova

Direkt efter studierna vid Örebro universitet sökte Carl lediga tjänster på Nationellt forensiskt centrum. Valet föll på fingeravtrycksgruppen efter en lång rekryteringsprocess som bestod av både intervjuer och ett lämplighetstest.

– Sedan följde en halvårslång internutbildning. Under den tiden fick jag under handledning lära mig att utföra jobbet på testmaterial.

Nu har det snart gått två år sedan Carl fick sitt drömjobb och hans bästa tips till alla som funderar på att läsa analysvetenskapliga programmet i kemi med inriktning mot forensik är att våga testa. Och han talar av egen erfarenhet.

– Låter det intressant så är det bara att söka utbildningen. Jag kan inte säga att kemi var mitt favoritämne under gymnasietiden men det är naturligtvis bra om man har ett visst intresse. Själv började jag läsa ekonomi först men insåg snabbt att det inte var något för mig.

Ta chansen att läsa utomlands

En annan värdefull erfarenhet från studietiden var utbytesterminen i Glasgow i Skottland, säger Carl.

– Att tillbringa en termin utomlands är något jag skulle rekommendera alla som får möjlighet. I Glasgow läste jag kurser som inte finns i Sverige och att prova på att bo i ett annat land är kul.

Själv har han planer på att i framtiden kanske byta arbetsuppgifter. Utvecklingsområden är många för en person med bred utbildning inom kemi och biologi.

– Jag vet att jag vill fortsätta arbeta på Nationellt forensiskt centrum, men om det sedan blir med fingeravtryck eller någonting annat vet jag ännu inte riktigt. Det får tiden utvisa.

Text: Jasenka Dobric

Analysvetenskap innebär tillämpning av analytisk kemi och kompletterande ämnesområden för att identifiera och karaktärisera kemiska ämnen. Forensik innebär användning av vetenskaplig metodik och tekniker för utredningar inom rättssystemet.

Utbildningen har en inriktning mot analytisk kemi med inslag av biologi och juridik där forensik är ett återkommande tema. Detta skiljer sig från många andra kemiprogram i Sverige. Vi fokuserar mycket på praktisk undervisning där teoretiska kunskaper varvas med laborationer, seminarier och projektarbeten.

Exempel på befattningar som kemister från Örebro har fått inom yrkeslivet efter examen är:

  • Analytisk kemist
  • Forensisk handläggare
  • Laborant
  • Laboratorieingenjör
  • Miljöanalyskemist
  • Miljökonsult
  • Projektkonsult
  • QA analytisk kemist
  • Specialist Technology Transfer
  • Vattenvårdshandläggare

Under det sista året ges möjligheter att studera utomlands vid till exempel Glasgow Caledonian University i Skottland, Chinese University i Hong Kong, University of Zagreb i Kroatien och Cape Breton University i Kanada.

Nyhetsartikel - ”Utbytesstudierna ger mig en chans att växa som människa”

Efterfrågan på kemister är fortsatt stor och på kort sikt råder det liten konkurrens om jobben för nyexaminerade kemister (källa: SACO, Naturvetarna).  

Programmet ger grundläggande behörighet till masterutbildningar inom kemi. Här vid Örebro universitet erbjuder vi ett Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik.

Befattningen forensiker ges bara till medarbetare inom Nationellt forensiskt centrum (NFC) som har genomgått internutbildning med specialinriktningar. Utbildningen som ges inom vårt kemiprogram ger behörighet att söka jobb på NFC, till exempel tjänster inom analysvetenskap och undersökningar inom NFCs laboratoriemiljö.

För att bli kriminaltekniker ska du genomgå en ettårig kriminalteknisk grundutbildning. Nästan alla som arbetar som kriminaltekniker är poliser, ett fåtal som antagits till den kriminaltekniska grundutbildningen har haft en annan bakgrund, till exempel kemist.

Om du saknar behörighet finns det möjlighet att läsa en behörighetsgivande utbildning, Naturvetenskapligt basår.

Till mer information om Naturvetenskapligt basår.

Studierna inleds med en introduktionsvecka som går veckan innan terminsstart, där du får repetera matematik varvat med Studentkårens introduktionsaktiviteter. Som kemistudent är det bra att ha repeterat matematik som förberedelse för kemiska beräkningar.

Den första obligatoriska kursen är Introduktion till analysvetenskap och forensik, 7,5 högskolepoäng.

Terminstider för Örebro universitet hittar du på www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/terminstider/

Att delta i vår introduktionsvecka är ett väldigt bra sätt att förbereda sig på. Fräscha också gärna upp dina kemikunskaper om du tror att du har glömt mycket sedan du läste gymnasiekemi. Det finns en hel del föreläsningar på Youtube, sök t.ex. på gymnasiekemi, Kemi 1 eller Kemi 2. Fokusera lite extra på det som berör stökiometri, kemisk jämvikt och atomstruktur.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.nt@oru.se

León Bock

”Analytisk kemi är lite som ett detektivarbete”

León Bock valde Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet och stortrivs.
– Jag älskar att vara i labbet. Ingen dag är den andra lik, säger han.

Anna Karlsson Tufuga.

Annas kemikunskaper hjälper polisen att lösa brott

Som forensisk handläggare på Polismyndigheten utgör Anna Karlsson Tufugas expertkunskaper en viktig pusselbit i brottsutredningar.
– Jag möter nya utmaningar varje dag, säger hon.

Karlskogaföretaget Cambrex laboratorium.

Cambrex: ”Vi har ett stort behov av att anställa analytiska kemister”

Labberfarenhet – och goda kunskaper om olika analystekniker. Det är några faktorer som bidrar till att det expansiva Life Science-företaget Cambrex gärna anställer kemistudenter från Örebro universitet.
– De nyutexaminerade studenterna har goda förkunskaper och förståelse inom analytisk kemi, säger Emma Nemez på Cambrex.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.