Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du lära dig att lösa problem med analytiska verktyg - sök Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, där teori varvas med spännande laborationer. Du kan arbeta med allt från läkemedel till analys av bevis från brottsplatser.

Två personer undersöker slangar och flaskor.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik D

Att spåra, analysera och identifiera olika ämnen och material är en viktig uppgift inom många områden. För att säkra att mediciner inte innehåller skadliga ämnen, idrottare inte är dopade, eller att mat inte innehåller bakterier eller gifter, krävs det kunskap i analysvetenskap. Inom det kriminaltekniska området, forensik, används naturvetenskapliga metoder för att koppla spår, till exempel DNA eller oljespill, till brott.

Utbildning är unik i Sverige och ger dig kunskaper inom kemi och biologi samt juridik för att du ska kunna göra utredningar i ett kriminaltekniskt laboratorium, inom läkemedels- och kemiindustrier, eller inom statliga utrednings- och övervakningsorgan. Blandningen av teoretiska och laborativa inslag är mycket uppskattad av våra studenter och passar dig som gillar att lösa problem genom att kombinera praktik med teori.

Sista året ges möjlighet att studera utomlands, exempelvis forensik vid Glasgow Caledonian University i Skottland. Det finns även möjligheter att göra examensarbete med företag. Kemister finns inom flera branscher och kan specialisera sig inom många olika områden därför bedöms arbetsmarknaden för kemister vara god (www.naturvetarna.se).

Lärarna bedriver forskning inom ramen för analysvetenskap och använder sina specialkunskaper och kontakter med näringslivet och myndigheter i undervisningen. Vid universitetet finns laboratorier med avancerad utrustning, bland annat ett av Förenta Nationernas referenslaboratorier för organiska miljögifter.

Utbildningsplan Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, 180 hp

Första året inleds med laborativa moment inom analysvetenskap och forensik och efterföljs av kemisk teori med forensik som ledord. Därefter studeras juridik; svenska rättsystemet och miljörätt, samt cellbiologi.

Andra året innehåller biologisk och kemisk teori med forensiska inslag och avslutas med analysvetenskap och forensik där kunskaperna vävs ihop i forensiska fallstudier.

Tredje året kan du välja att studera utomlands eller välja fördjupningskurser inom instrumentella metoder, biokemi och miljöforensik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Vid universitetet finns laboratorier med avancerad utrustning, bl. a. ett av FNs referenslaboratorier för miljögifter.

Tredje och sista året kan du studera en eller två terminer utomlands, till exempel i programmet "Forensic Investigation" vid Glasgow Caledonian University, Skottland.


Kursinformation:

Termin 1
Introduktion till analysvetenskap och forensik 7,5 hp
Allmän kemi 7,5 hp
Organisk och analytisk kemi 7,5 hp
Biokemi 7,5 hp

Termin 2
Från brott till påföljd: Om det svenska rättssystemet 7,5 hp
Prokaryot cellbiologi 7,5hp
Eukaryot cellbiologi 7,5 hp
Nationell miljörätt 7,5 hp

Termin 3+4
Oorganisk kemi 7,5 hp
Fysiologi 7,5 hp
Doping, narkotika och kriminalteknik 15 hp
Analytisk kemi 7,5 hp (halvfart)
Matematik och statistik för naturvetare 7,5 hp (halvfart)
Analysvetenskap och forensik 15 hp

Termin 5+6
Instrumentella analytiska metoder 15 hp
Miljöforensik 15 hp
Analytisk biokemi 15 hp
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi 15 hp

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik D

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Naturvetenskaplig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Thanh Wang

Akademiker med analytisk förmåga är eftersökta inom en bred arbetsmarknad. Kemisk och biologisk analys används inom farmakologi, bioteknik, vid medicinska utredningar, samt inom kemikalie-, och livsmedelsindustrin. En kemiexamen med biologi och juridik ger möjlighet till jobb inom statliga myndigheter med t.ex. kriminalteknik, miljöövervakning och läkemedelskontroll. Några vanliga yrkesroller är kemist, laborant, laboratorieingenjör, sjukhuskemist och utredare. Utbildningen är en bra bas för fortsatta studier på mastersprogram vid Örebro eller andra universitet i Sverige eller Europa, och därefter vidare forskarutbildning.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.