Framgångsrikt samarbete motiverar ungdomar till högre studier

Tillsammans har Örebro universitet och Örebro kommun lyckats öka övergången till högre studier bland skolungdomar i miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro. Det visar en uppföljning som redovisar att närmare var tredje deltagare gått vidare till högre studier. Projektet heter Linje 14 och har i år hållit på i tio år.

I Almedalen presenterades samarbetet och diskuterades med Anna Ekström, GD Skolverket , Staffan Isling, kommundirektör och ordförande Kommundirektörsföreningen, Jens Schollin, rektor Örebro universitet, Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning, Örebro kommun och riksdagsledamöterna Lotta Olsson (M) och Eva-Lena Jansson (S), i panelen.

- Ett sådant här projekt spelar stor roll för våra ungdomar som får möjlighet att förstå att universitetet kan vara en väg för just dem, säger Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning i Örebro kommun.

- Ett universitet ska vara en smältdegel där mångfald är en viktig ingrediens. Vi behöver människor med olika bakgrund. Det handlar inte minst om att hitta begåvningar oavsett var de finns, människor som kan vara med och utveckla vårt samhälle, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Bygga broar

Hittills har 2 500 ungdomar deltagit i Linje 14. Målet är att motivera ungdomar från studieovana miljöer till att läsa vidare på universitet och högskola. Ett framgångsrecept har varit de universitetsstudenter som hjälpt ungdomarna med läxhjälp, studiebesök, sommarskolor och mentorprogram.

I Linje 14 arbetar cirka 50 så kallade studentambassadörer, det vill säga studenter vid Örebro universitet. Projektet fångar inte bara upp frågor som gäller universitetet utan även de behov av råd och stöd som finns inför gymnasievalen hos både ungdomar och föräldrar.

Läs mer: http://www.oru.se/Samverkan/Skola