This page in English

Skolsamverkan

Bild på Örebro universitet.

För Örebro universitet är skolsamverkan en viktig del i utvecklingsarbetet där vi är med och medverkar till en höjd bildningsnivå. Genom ett aktivt lokalt engagemang erbjuder vi skolor att besöka universitetet. Våra studenter finns även på plats på skolor och ger studiehjälp och inspiration åt grundskole- och gymnasieelever.

Så här kan skolor samverka med oss

Elever får hjälp av studentambassadörer på Tegelbruket

Ökad studiemotivation

Här kan du läsa om hur Örebro universitet arbetar med att öka studiemotivationen för elever inom grund- och gymnasieskolan

En bild över campus

Kom på studiebesök

Här kan du boka studiebesök på universitetet

Evelina Carey

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Evelina Carey

E-post:

Telefon: 019 303306

Rum: N1013

Evelina Carey

Kenan Keljalic

Tjänstetitel: Aktivitetssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Kenan Keljalic

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 019 303170

Rum: N1003

Kenan Keljalic