This page in English

Skolsamverkan - främja och bredda rekryteringen till högre studier

Bild på Örebro universitet.

För Örebro universitet är skolsamverkan en viktig del i arbetet med att främja och bredda rekryteringen till högre studier. Vi samarbetar med flertalet skolor för att öka studiemotivationen och skapa kännedom om universitetsstudier. I samarbete med våra studenter genomförs årligen skolbesök, studiehjälpstillfällen, workshops, öppet hus på universitetet och studiebesök på campus.

Så här kan skolor samverka med oss

Evelina Carey

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Evelina Carey

E-post:

Telefon: 019 303306

Rum: E2218

Evelina Carey

Kenan Keljalic

Tjänstetitel: Aktivitetssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Kenan Keljalic

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 019 303170

Rum: N1003

Kenan Keljalic