This page in English

Skolsamverkan

Tre studenter i samtal.

För Örebro universitet är skolsamverkan en viktig del i arbetet med att främja och bredda rekryteringen till högre studier.

Vi samarbetar med flertalet skolor för att öka studiemotivationen och skapa kännedom om universitetsstudier. I samarbete med våra studenter genomförs årligen skolbesök, studiehjälpstillfällen, workshops, öppet hus på universitetet och studiebesök på campus.

RUC – Regionalt utvecklingscentrum utgör navet för forskningsbaserad samverkan mellan lärarutbildningen vid Örebro universitet och regionens förskolor och skolor. RUC erbjuder och samordnar universitetets didaktiska nätverk, samverkan med forskare, kompetensutveckling samt regionala och nationella insatser från skolmyndigheter.

Så här kan skolor samverka med oss

Kontakt

Evelina Carey

Befattning: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Evelina Carey

E-post: ZXZlbGluYS5jYXJleTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303306

Rum: E2224

Evelina Carey