Stärkt samband mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdom

Det finns ett starkt samband mellan tandlossning och hjärt- och kärlsjukdomar. Det stöds av en ny forskningsstudie vid Örebro universitet. Sambandet är en bakterie, Porphyromonas gingivalis, som förutom tandlossning också kan framkalla inflammation i exempelvis hjärtats kranskärl. Det kan i sin tur leda till åderförkalkning och hjärtinfarkt.

Studien presenteras i den vetenskapliga tidskriften Infection and Immunity, som ges ut av American Society for Microbiology. Det finns tidigare studier som bland annat påvisar förekomsten av den aktuella tandlossningsbakterien i hjärtats kranskärl hos patienter med hjärtinfarkt. Nu stärks den kopplingen.

Centrala bakterier

Tandlossningssjukdomen är vanligt förekommande i hela världen. Parodontit, som är det medicinska namnet, är en inflammation som påverkar stödjevävnaden invid och omkring tänderna. Inflammationen leder till tandköttsfickor, att ben och bindväv bryts ner och därmed att tandfästet försämras.

Professor Torbjörn Bengtsson vid Örebro universitet, som har har lett forskningsarbetet, förklarar:

- Sjukdomen orsakas av bakterier och den speciella bakterien, Porphyromonas gingivalis, som vi har undersökt i ett flertal studier visar sig vara central i sammanhanget.

Bakterien har lätt att sprida sig i kroppen och kan komma ut i blodet exempelvis när vi borstar tänderna.

- Nu har vi sett att dessa bakterier också kan infektera glatta muskelceller i blodkärlens väggar och genom inverkan av speciella enzymer (gingipainer) påverka tusentals gener som bland annat förstärker inflammationen i blodkärlen. Det kan påskynda åderförkalkningen och öka risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Klarlägga mekanismer

Örebroforskarna är nu på väg att klarlägga de cell- och molekylärbiologiska mekanismer som ligger bakom sambandet.

- På det sättet vill vi identifiera biomarkörer som kan bidra till att ställa tidiga diagnoser och dessutom leda till en eventuell medicin för att behandla parodontit och därmed minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Vi är också intresserade av att hitta möjligheter för att proaktivt förhindra sjukdomen, säger professor Torbjörn Bengtsson.

Studien ingår i doktoranden Boxi Zhangs doktorsavhandling, som försvaras vid Örebro universitet den 6 november.