Avhandling förändrar operationer för övervikt

Erik Stenberg

Omständigheterna runt och under själva operationen mot övervikt spelar stor roll för resultatet. Det visar Erik Stenberg sin avhandling i medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Hans forskning lyfter också fram att patientens vikt, kön och sjukdomar är mindre betydelsefulla.

– De patientrelaterade faktorerna är sannolikt av mindre betydelse för risken att utveckla komplikationer än vad man tidigare trott. Det är ett viktigt fynd och skapar en motvikt mot andra studier. När försäkringar styr tillgången på vård kan detta vara viktigt för patienternas tillgång till behandling, säger Erik Stenberg, läkare vid kirurgiska klinikerna i Örebro och Lindesberg.

– Alla mina studier i avhandlingen är direkt användbara kliniskt och gör att patienterna får nytta av dem. De förbättrar situationen för patienterna avsevärt, säger han.

Erik Stenberg visar i sin avhandling att ålder tycks ge en viss riskökning. Välkontrollerade blodsockernivåer och hur tarmen försluts är i sin tur av större betydelse för ett operationsresultat utan komplikationer.

Blodsockret påverkar

Ett nytt samband som Erik Stenbergs studie visar är att stegrade blodsockernivåer, som håller sig inom det normala, ökar riskerna för komplikationer efter operationen även om patienten inte har diabetes.

– Det krävs vidare studier för att veta hur man ska kunna använda detta fynd i klinisk praxis. Stegrande blodsockernivåer har att göra med kroppens förmåga att hantera socker efter stress, som vid en operation. Det kan vara något som man kan behöva ta hänsyn till vid operation i framtiden, säger han.

Avhandlingen visar också att kirurgerna ska försluta defekterna i tarmens upphängning vid gastric bypass-operationer. Detta har inte visats i en randomiserad studie tidigare och har därför fått genomslag i hela världen.

Stor grupp får glädje av resultatet

Resultatet kring tarmens upphängning vid överviktsoperationer har uppmärksammats och publicerats i den högt rankade medicinska tidskriften The Lancet.

– I hela världen opereras hundratusentals patienter årligen, varav över hälften med gastric bypass. Det betyder att en mycket stor grupp patienter kommer att få glädje av den nya kunskapen.

– Gastric bypass är en stor operation och stor omställning för patienten. Det är därför viktigt att minimera komplikationerna. Vi visar att överviktskirurgi i Sverige står sig mycket väl internationellt sett, säger Erik Stenberg.