Lyckade satsningar lyfter svenska språket för nyanlända

Rabi Sahdo och Ayeda Alshargabi

Rabi Sahdo har en nästan avslutad ekonomexamen med sig från Syrien och siktar på en svensk c-uppsats. Hans mentor Maria Carlström-Puhakka har hjälpt honom med kontakter på universitetet.

Rabi Sahdo har tydliga mål och hans mentor har kunnat hjälpa honom med nya kontakter. Ayeda Alshargabi hittade både modet att tala svenska och en vän på Örebro universitet.

Örebro universitet är ett av sex lärosäten i landet som tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter fått regeringens uppdrag att erbjuda nyanlända pedagoger en väg framåt så att de så snabbt som möjligt ska få svensk lärar- och förskollärarlegitimation.  

Syftet med praktiken för nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är att ge ett socialt sammanhang på en arbetsplats, möjlighet att träna svenska och chans att få referenser till framtida jobb. Praktikanternas cv matchas med praktikplatserna. Universitetet har även kunnat ge varje praktikant tillgång till OLS for refugees - Online Linguistic Support, ett språkverktyg från EU-kommissionen.

Örebro universitet har också i samarbete med universitetets Seniorförening under våren erbjudit ett ”språkcafé” en gång i veckan för praktikanterna för att erbjuda ytterligare ett tillfälle att utveckla svenskan.

Läs mer:

https://www.oru.se/nyheter/full-fart-framat-for-lararnas-snabbspar/

https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2016/lyckad-praktik-lyfte-svenskan-for-nyanlanda/

Igår var det julavslutning för praktik för nyanlända. Men samarbetet, som gäller både praktiken men också snabbspår för lärare, mellan Arbetsförmedlingen och Örebro universitet har visat sig vara lyckat och fortsätter.

 – Nu vågar jag prata svenska, förut skämdes jag, säger Ayeda Alshargabi.

Hon arbetade som nyhetsuppläsare och manusskribent på radion i Jemen i nästan 30 år innan hon kom till Sverige. Hon beskriver språket, arabiskan, som sitt verktyg.

 – Men i Sverige står språket mellan mig och andra människor, säger Ayeda.

Behärskar svåra ämnen på svenska

Hon började praktisera på Örebro universitet i oktober och träffar Helen Andersson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, en gång i veckan.

 – Det är viktigt att sluta skämmas och börja prata. Ayeda ville prata svenska så som hon pratar arabiska men hon måste börja enkelt, säger Helen Andersson och Ayeda nickar.

Helen beskriver hur snabbt Ayedas svenska har utvecklats sedan de sågs första gången och att de nu inte har några problem att prata om svåra ämnen - såväl politik som religion.

Ayedas mål är att bli tolk eller hemspråkslärare – eller än hellre att börja arbeta i media igen. Redan i höst ska praktiken utökas till två dagar i veckan och Ayeda ska hjälpa till i ett forskningsprojekt. Men praktiken är inte bra enbart för henne.

– Det är minst lika spännande för mig. Hon har kloka perspektiv på det som händer i den delen av världen. Jag slås av hur lika vi är, säger Helen.

– Det finns många vinster för alla parter här, säger Jenny Lindström, som jobbar som koordinator för nyanlända vid Örebro universitet.

– När vi möts krossas fördomar och vi ser människorna bortom språk, kultur och religion. Dessutom är våra praktikanter potentiella studenter eller anställda. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har dessutom fungerat oerhört bra. Vi har båda varit inställda på att hitta lösningar istället för att se problem.

Myndigheter slipat av sina kanter

Claes Hagelvik, ansvarig på arbetsförmedlingen i Örebro, håller med. Han beskriver två fyrkantiga myndigheter som lyckats slipa av sina kanter.

– Jag har jobbat på arbetsförmedlingen i 15 år men har aldrig varit så mycket på universitetet. Snabbspåret för lärare är det av alla snabbspår som fungerar bäst. Och av alla snabbspår är det Örebro universitets som går bäst, säger Claes Hagelvik.

Claes Hagelvik.

Claes Hagelvik.

– När det gäller praktiken är den lika viktig. Vi letar ständigt efter startbanor för människor. Att lära sig prata svenska i en svensktalande miljö och samtidigt uppleva arbetsmarknaden. Det kommer fler uppdrag till statliga myndigheter och vi har ett försprång i Örebro, säger Claes Hagelvik.

 Rabi Sahdo kom till Sverige för två år sen och är snart färdig med sin praktik. Han hade med sig en i stort sett färdig ekonomutbildning från Aleppo och nu har han planer för framtiden.

– Jag behöver bli klar med svenskan och samhällskunskapen. Sen vill jag skriva en C-uppsats för att kunna få ut en examen, säger Rabi.

Har läst dubbla kurser

Maria Carlström-Puhakka, utbildnings- och forskningsadministratör vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, har varit hans mentor och har hjälpt honom att till exempel få kontakt med rätt studievägledare.  

– Han är målinriktad och vet vad han vill. Han har läst dubbla kurser hela tiden och jag har försökt hjälpa honom med kontakter på universitetet.

Maria tycker att det är synd att hans praktik närmar sig sitt slut. Den är tidsbegränsad till sex månader.

– Det har gett mig mycket också. Man får en helt annan känsla för situationen i Syrien.

Text och foto: Linda Harradine

För Ayeda Alshargabi har tiden på Örebro universitet medfört att hoin utvecklat sin svenska. Språket är viktigt för henne som byggt sitt yrkesliv på modermålet arabiskan. Jenny LIndström och mentorn Helen Andersson har stöttat henne.

För Ayeda Alshargabi har tiden på Örebro universitet medfört att hon utvecklat sin svenska. Språket är viktigt för henne som byggt sitt yrkesliv på modersmålet arabiskan. Jenny Lindström och mentorn Helen Andersson har stöttat.