Hans analys visar på höga halter gift i populärt gödsel

Mattias Bäckström

Mattias Bäckström hittade höga halter av tungmetallen kadmium i vedaska från radiolyssnare.

De flesta askproverna från privat vedeldning innehöll mer av den giftiga tungmetallen kadmium än genomsnittlig konstgödsel. Det visar analyser som Mattias Bäckström, docent i kemi vid Örebro universitet, gjort på uppdrag av radioprogrammet Odla med P1. Och den aska han själv bidrog med hade den högsta halten kadmium.

Bild på askpåsar

Kalix, Visby, Hallstavik är några av alla orter som bidrog med vedaska.

– Jag brukar strö den över min gräsmatta och funderar nu på vad jag ska göra. Det känns inte riktigt bekvämt att fortsätta så, säger Mattias Bäckström som eldar med pellets i en helautomatisk panna.

Gensvaret från lyssnare blev stort, kunde Mattias Bäckström konstatera i våras, när trädgårdsprogrammet Odla med P1 efterlyste provpåsar med aska för undersöka askans innehåll. Att aska innehåller kadmium, en giftig tungmetall som finns naturligt i marken, är känt, men inte i vilket omfattning. Resultatet som är klart visade på höga halter jämfört med konstgödsel. För konstgödsel finns en gräns för kadmiuminnehållet. En del av askproverna visade på tio gånger högre halter.

Analyserna har väckt Mattias Bäckströms intresse för att fortsätta att forska på området.

– Jag hade en ganska otydligt bild av vad resultatet skulle bli. Men vi fick in 147 prover från hela landet vilket gav ett bra underlag för ett område där det inte finns någon tidigare forskning så vitt jag vet.

Mattias Bäckström beskriver sina tankar som ”basforskning”. I askan analyserades 50 olika grundämnen och metaller. Bland annat fanns mycket höga halter arsenik i några prover, som förmodligen inte är naturligt.

– Vi har bara skrapat på ytan av datamaterialet. Det finns stora restriktioner runt industriavfall, medan man som privatperson får göra som man vill med sin vedaska konstaterar han som till vardags forskar på industriavfall. Nu har innehållet i askproverna väckt hans intresse som ”fritidsforskare”.

Anledningen till att över huvud taget använda vedaska på odlingar är att den innehåller näringsämnen.

– Jag tror det lätt blir så att man lägger ut mycket mer aska än vad som egentligen behövs - för att bli av med den. På så sätt blir koncentrationen hög i jorden, säger Mattias Bäckström.

Text och foto: Maria Elisson