Miljöexperter samlades i Örebro

Ingrid och Lotta framför slottet.

Ingrid Ericson Jogsten och Lotta Sartz arrangerade miljömöte på slottet i Örebro.

Miljöforensik handlar om att spåra farliga ämnen i vår omgivning. Under veckan som gått har Örebro universitet samlat representanter från akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer för att diskutera hela kedjan från provtagning, analys och spridning till vem som ska kunna ställas till svars.

På konferensen delades fyra priser ut till doktorander för bra presentationer. Tre av dessa gick till doktorander vid Örebro universitet:


1. Filip Bjurlid: The occurrence of brominated dioxins in experiments with various firefighting techniques.

3. Christine Schönlau: Ah receptor-mediated activity of chemicals adsorbed to 4 different polymer types deployed in San Diego Bay, CA.

4. Ulrika Eriksson: Precursors of Per-and Polyfluorinated Alkyl Substances (PFASs) in Australian Serum.

 

Inom ramen för nätverket International Network of Environmental Forensics, INEF, samlades över 80 experter från 18 länder – Kina, USA, Sydafrika, Japan, Kanada och 13 europeiska – i Örebro. Lotta Sartz och Ingrid Ericson Jogsten, båda analytiska kemister vid Örebro universitet arrangerade mötet.

– Det är nödvändigt att samarbeta kring dessa frågor. Det handlar om ämnen som är svåra att bryta ner och som sprider sig över hela världen, säger Lotta Sartz.

Berör oss alla

Hon forskar om metaller och hur vi kan ta hand om gruvavfall medan Ingrid Ericson Jogsten fokuserar på tillverkade kemikalier.

– Det är frågor som berör oss alla eftersom vi vill ha en enkel vardag. Funktionskläder som håller vätan ute, en bil som går bra och möbler som inte brinner upp allt för lätt. Bättre funktion kräver kemikalier men baksidan är att de kan vara hälsofarliga och finns kvar i miljön under lång tid, säger Ingrid Ericson Jogsten.

Högfluorerade kemikalier är ett exempel, som är aktuellt i Sverige idag. Fler än tre miljoner svenskar har fått sin främsta dricksvattenkälla förorenad av dessa. Vissa av dessa dricksvattentäkter är så förorenade att vattnet inte är säkert att dricka så flera vattenverk har fått stänga.

Följa kedjan

– Att jobba med miljöforensik handlar om att följa kedjan. Att ta reda på var föroreningar kommer från, hur de sprider sig och till sist vem som ska ta ansvar, säger Lotta Sartz.

– Just ansvarsfrågan är intressant för Sverige – där har vi inte kommit lika långt som flera andra länder. Vad ska krävas för att man ska kunna ställa någon till svars för föroreningar? Där finns mer att göra, konstaterar Ingrid Ericson Jogsten.

Text: Linda Harradine