This page in English

Ulrika Eriksson

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303660

Rum: B3303

Ulrika Eriksson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ulrika Eriksson

Bakgrund

Ulrika Eriksson har doktorerat i analytisk miljökemi vid MTM med avhandlingen Contribution of polyfluoroalkyl phosphate esters (PAPs) and other precursor compounds to perfluoroalkyl carboxylates (PFCAs) in humans and the environment (2016). Ulrika är idag verksam som forskare i gruppen Miljö och hälsa, MTM.

Forskningsinriktning

Ulrikas forskning handlar om långlivade organiska miljögifter, dess spridning i miljön, samt människors och ekosystemens exponering för dessa miljögifter. En viktig del av forskningen är att identifiera och ta reda på förekomst av hittills okända riskämnen i matriser som jord, luft, vatten, biologiska material och kommersiella produkter. I arbetet med detta utvecklas och tillämpas också nya analytiska metoder. Särskilt fokus är på ämnesgrupperna polycykliska aromatiska föreningar (PAC) och högfluorerade ämnen (PFAS).

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter