This page in English

Ulrika Eriksson

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303660

Rum: B3303

Ulrika Eriksson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ulrika Eriksson

Bakgrund

Ulrika Eriksson har doktorerat i analytisk miljökemi vid MTM med avhandlingen Contribution of polyfluoroalkyl phosphate esters (PAPs) and other precursor compounds to perfluoroalkyl carboxylates (PFCAs) in humans and the environment (2016). Ulrika är idag verksam som forskare i gruppen Miljö och hälsa, MTM.

Forskningsinriktning

Ulrikas forskning handlar om långlivade organiska miljögifter, dess spridning i miljön, samt människors och ekosystemens exponering för dessa miljögifter. En viktig del av forskningen är att identifiera och ta reda på förekomst av hittills okända riskämnen i matriser som jord, luft, vatten, biologiska material och kommersiella produkter. I arbetet med detta utvecklas och tillämpas också nya analytiska metoder. Särskilt fokus är på ämnesgrupperna polycykliska aromatiska föreningar (PAC) och högfluorerade ämnen (PFAS).

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. , Reber, I. & Yeung, L. W. Y. (2021). Combustion ion chromatography for extractable organofluorine analysis. iScience, 24 (9).
Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. , Chen, F. , Wang, T. & Yeung, L. W. Y. (2021). Fluorine Mass Balance Analysis of Effluent and Sludge from Nordic Countries. ACS - ES & T Water, 1 (9), 2087-2096.
Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. (2021). Organofluorine Mass Balance Analysis of Whole Blood Samples in Relation to Gender and Age. Environmental Science and Technology, 55 (19), 13142-13151.
Roca Rubio, M. F. , Eriksson, U. , Brummer, R. J. & König, J. (2021). Sauna dehydration as a new physiological challenge model for intestinal barrier function. Scientific Reports, 11 (1).
Roca Rubio, M. F. , Eriksson, U. , Brummer, R. J. & König, J. (2021). Short intense psychological stress induced by skydiving does not impair intestinal barrier function. PLOS ONE, 16 (7).
Eriksson, U. , Haglund, P. & Kärrman, A. (2017). Contribution of precursor compounds to the release of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) from waste water treatment plants (WWTPs). Journal of Environmental Sciences(China), 61, 80-90.
Eriksson, U. , Mueller, J. F. , Toms, L. L. , Hobson, P. & Kärrman, A. (2017). Temporal trends of PFSAs, PFCAs and selected precursors in Australian serum from 2002 to 2013. Environmental Pollution, 220 (Pt A), 168-177.
Ekblad, A. , Mikusinska, A. , Ågren, G. I. , Menichetti, L. , Wallander, H. , Vilgalys, R. , Bahr, A. & Eriksson, U. (2016). Production and turnover of ectomycorrhizal extramatrical mycelial biomass and necromass under elevated CO2 and nitrogen fertilization. New Phytologist, 211 (3), 874-885.
Eriksson, U. & Kärrman, A. (2015). World-Wide Indoor Exposure to Polyfluoroalkyl Phosphate Esters (PAPs) and other PFASs in Household Dust. Environmental Science and Technology, 49 (24), 14503-14511.
Eriksson, U. , Kärrman, A. , Rotander, A. , Mikkelsen, B. & Dam, M. (2013). Perfluoroalkyl substances (PFASs) in food and water from Faroe Islands. Environmental Science and Pollution Research, 20 (11), 7940-7948.
Domingo, J. L. , Ericson Jogsten, I. , Eriksson, U. , Martorell, I. , Perello, G. , Nadal, M. & van Bavel, B. (2012). Human dietary exposure to perfluoroalkyl substances in Catalonia, Spain: temporal trend. Food Chemistry, 135 (3), 1575-1582.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. , Reber, I. & Yeung, L. W. Y. Combustion Ion Chromatography for Extractable Organofluorine Analysis.
Eriksson, U. , Mueller, J. F. , Toms, L. L. , Hobson, P. & Kärrman, A. Temporal trends of PFSAs, PFCAs and selected precursors in Australian serum from 2002 to 2013.

Rapporter

Kärrman, A. , Wang, T. , Kallenborn, R. , Langseter, A. M. , Grønhovd, S. M. , Ræder, E. M. , Lyche, J. L. , Yeung, L. W. Y. & et al. (2019). PFASs in the Nordic environment: Screening of Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFASs) and Extractable Organic Fluorine (EOF) in the Nordic Environment. Copenhagen: Nordisk Ministerråd (TemaNord 2019:515).
Eriksson, U. , Haglund, P. & Kärrman, A. (2017). Screening of PFASs in sludge and water from waste water treatment plants. Umeå: Umeå universitet.