This page in English

Praktfull ceremoni för ny rektor

Rektors installationsceremoni i Aula Nova

Magnus Hansson är ceremonimästare och hälsar välkommen till rektorsinstallationen. På scenen Svenska Kammarorkestern som leds av Katarina Andreasson.

Att vara rektor vid ett universitet är ett äventyr – ett roligt äventyr. Med de orden lämnade Jens Schollin igår över rektorskedjan till Johan Schnürer. Han tar över ett universitet som flera talare beskrev som en bångstyrig tonåring, som inte hukar när det blåser.

Traditionsenligt överlämnar avgående rektor rektorskedjan till tillträdande rektor.

– Kraft, entusiasm och kunskap präglar den nye rektorn, sade avgående rektor Jens Schollin.

Egenskaper som kan behövas om ställföreträdande rektor Anna-Karin Andersheds beskrivning av hur det är att leda ett universitet stämmer. Hon liknande det vid att dirigera en jazzorkester. Ingen dirigent, ingen symfoni.

Hon tillade dessutom med en referens till sin egen forskning att Örebro universitet är en 17-åring med gott självförtroende och att det är i just den åldern som det är mest troligt att ungdomar bryter mot regler och lagar men att det kan vara en bra sak för universitetet.

Magnus Hansson och Anna-Karin Andershed

Som ceremonimästare håller Magnus Hansson i trådarna. Anna-Karin Andershed, ställföreträdande rektor och professor i psykologi talade om en modig 17-åring.

– Att vara normbrytande kan vara bra – inte bryta mot regler och lagar, men att slå sig fri och tänka nytt. En modig tonåring hukar aldrig även om det blåser, sade Anna-Karin Andershed.

Johan Schnürer talade om glädjen att installeras som rektor vid ett ungt universitet med så många engagerade medarbetare och studenter och så mycket framtidstro. Han beskrev tre särskilda fokusområden som han kommer driva under sina år som rektor.

Det första är samverkanslektorat som ska fördjupa relationerna med regionens tillverknings- och IT-industri. Det andra är en forskningsprofil inom mat och hälsa som passar väl in med regeringens arbete med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi.

Prata med oss, uppmanade studentkårens ordförande Elin Dankvardt.

– Mitt tredje fokusområde blir en kraftsamling för att åstadkomma en riktigt bra lärarutbildning vid Örebro universitet. Vi ska bygga vidare på existerande goda initiativ och prioritera kvalitet framför kvantitet, sade Johan Schnürer.

Studenterna gav den tillträdande rektorn en gåva - en walkie-talkie. Den ena fick rektor och den andra behöll studentkårens ordförande Elin Dankvardt. Efter att alla tågat ut till tonerna av Svenska Kammarorkestern var det mingel i Novahusets foajé.

Läs rektors installationstal.

Text: Linda Harradine
Foto: Kicki Nilsson, Icon

Gästprofessor Jennifer L. Fitzgerald och professor Erik Amnå.

Thomas Strandberg, prefekt för Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, universitetslektor Annika Danielsson och Marie Holm.

Professor Karin Hedström och professor Åsa Kroon.

Janne Andersson, chef för studentavdelningen och professor Robert Brummer.

Professor Amy Loutfi med professor Magnus Löfstrand och professor Nader Asnafi.

Landshövding Maria Larsson välkomnas av Michael Tunehag, som är pedell. Pedellen representerar i traditionell mening universitetets vaktstyrka och är den som beskyddar sittande rektor.

Johan Schnürer och Jens Schollin skålar.

Efter mingel med snittar och bubbel i Novahusets foajé fortsätter festen på restaurang.