Ny psykologmottagning på universitetet

Hisyar Dirok och Carin Reiman, som båda är handledare, David Åkerlund, ansvarig för mottagningen och Sofia Bergbom, ansvarig för psykologprogrammet arbetar tillsammans med den nya psykologmottagningen

Hisyar Dirok och Carin Reiman, som båda är handledare, David Åkerlund, ansvarig för mottagningen och Sofia Bergbom, ansvarig för psykologprogrammet arbetar tillsammans med den nya psykologmottagningen.

I dag öppnar Psykologmottagningen på Örebro universitet. Studenter som närmar sig slutet på sin utbildning behandlar problem som stress, sömnbesvär, nedstämdhet, ångest och fobier.

Boka tid: 019-30 36 00

Redan nu är väntelistan lång och det är inte säkert att du kan få en tid under hösten men blir i sådana fall placerad i kö inför vårterminen.

Läs mer på Psykologmottagningens hemsida.

– Alla är välkomna. Mottagningen ska ses som ett komplement till primärvården och ungdomsmottagningen. Det kan till exempel vara svårt att få behandling för fobier inom psykiatrin och då är vi en extra möjlighet att få hjälp helt enkelt, säger David Åkerlund, som är ansvarig för verksamheten.

Studenterna, som ger behandlingarna, går termin sju till nio på psykologprogrammet. De har tystnadsplikt och kvalificerade handledare. Om problemen är svåra skickas patienten vidare.
– Har en patient allvarliga problem som missbruk eller självmordstankar skickas han eller hon vidare till specialister, säger David Åkerlund.

Nära till forskare

– Vi kan hjälpa människor som har svårt att somna, drabbas av nedstämdhet, lider av ångest till exempel i sociala situationer eller har fobier eller paniksyndrom. Dessutom hoppas vi kunna vara ett stöd för studenter på universitetet. Vi kan till exempel hjälpa dem som har det jobbigt inför muntliga presentationer och tentor, säger Sofia Bergbom, som är programansvarig.

Tidigare har mottagningen funnits nere i centrum och drivits i samarbete med Region Örebro län. Sofia Bergbom och David Åkerlund pekar på flera fördelar med att mottagningen flyttar till universitetet. En fördel är att avståndet till forskarna bli mindre.

– Vi är måna om att hålla hög kvalitet på behandlingarna och att den ska vara baserad på evidens och vetenskapligt beprövade metoder, säger Sofia Bergbom.

– Men det kan vara bra att veta att vi inte omfattas av vårdgarantin, vi tar in patienter allt eftersom och behandlingarna sker under terminstid. Det är ju kombinerad hälsovård och examinerande kurser, avslutar David Åkerlund.

Text och foto: Linda Harradine