Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Psykologmottagningen

Det kan vara värdefullt att få tala med någon när tillvaron känns tung och svårbemästrad. Oro, ångest, osäkerhet, nedstämdhet, sömnsvårigheter och fobier är exempel på sådant som kan utgöra hinder för ett mer tillfredsställande liv.

På Örebro universitets psykologmottagning finns möjligheten till kostnadsfri psykologisk behandling och psykoterapi. Du träffar psykolog som är i slutet av sin utbildning som arbetar under handledning. Verksamheten lyder under hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att journal förs och att den tystnadsplikt som gäller inom sjukvården också gäller för psykologmottagningen.

Behandling

Mottagningen bedriver inte akut vård och vi har inga läkare knutna till mottagningen. Vi tar heller inte emot remisser. På psykologmottagningen bedrivs det psykologiska behandlingsarbetet utifrån ett integrativt perspektiv. Det betyder att man utifrån dina behov och förutsättningar kommer arbeta utifrån evidensbaserade metoder för att hjälpa dig att minska dina svårigheter och närma dig dina mål. Du kommer informeras om bedömning och behandlingsplan och du kan självfallet avsluta kontakten när som helst. Behandlingen inkluderar i regel både samtal och praktiska övningar. Utöver det ingår även uppgifter att arbeta med mellan träffarna. Vi har inte möjlighet att hjälpa vid akutare eller mer komplexa svårigheter och kommer då hänvisa vidare till var du kan vända dig.

Behandlingen äger i regel rum varje vecka under terminstid. Under sommaren är mottagningen stängd men du kan anmäla dig till oss på vår telefonsvarare. Vi kontaktar sökande i första hand via telefon och ringer då från dolt nummer.

Eftersom vi är en utbildnings- och forskningsmottagning kan du komma att tillfrågas om att delta i forskning som bedrivs vid enheten för psykologi och vid psykologmottagningen. Eftersom det är en behandling inom ramen för en utbildning spelas alltid terapierna in på video. Videon fokuserar studenterna för att dessa ska få feedback och att handledarna kan garantera din behandling och deras utveckling. Inspelningarna raderas regelbundet oftast i samband med avslutad kurs.

Villkor

Behandlingen är för närvarande kostnadsfri. Eventuella kostnader som krävs för att ge dig en bra hjälp kan komma att du stå för men bara efter ditt godkännande.

Välkommen!

Anmälan och kontakt

Anmälan

019-30 36 00

Du anmäler ditt intresse genom att telefonledes ta kontakt via telefon 019- 30 36 00. Under terminstid har vi möjlighet att svara på dagtid. Under sommartid och om vi inte svarar kan du tala in ett meddelande med ditt namn och telefonnummer så kommer du bli uppringd. Vi ringer upp under terminstid.

Administrativa kontaktpersoner

Maria Carlström Puhakka och Niklas Rydelius

Återbudstelefon

Har du redan pågående behandlingskontakt och behöver komma i kontakt med din behandlare för att t.ex. lämna återbud så ring:
019-30 36 99

Verksamhetschef

David Åkerlund
019-30 38 87

Adress

Örebro universitet psykologmottagning, Fakultetsgatan 1, Långhuset, 701 82 Örebro

Vägbeskrivning

Psykologmottagningen finns i Långhuset, våning 2, ingång på kortsidan mitt emot Gymnastik- och idrottshuset. Här finns en karta.