Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Psykologmottagningen

Det kan vara värdefullt att få tala med någon när tillvaron känns tung och svårbemästrad. Oro, ångest, osäkerhet, nedstämdhet, sömnsvårigheter och fobier är exempel på sådant som kan utgöra hinder för ett mer tillfredsställande liv.

På Örebro universitets psykologmottagning finns möjligheten till kostnadsfri psykologisk behandling och psykoterapi. Du träffar en psykolog som är i slutet av sin utbildning och arbetar under handledning av erfarna psykoterapeuter. Behandlingarna sker utifrån riktlinjerna för evidensbaserad psykologisk praktik. Verksamheten lyder under hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att journal förs och att den tystnadsplikt som gäller inom sjukvården också gäller för Psykologmottagningen.

Målgrupper

Det finns många anledningar till att vilja ha psykologisk behandling. Psykologmottagningen vänder sig t.ex. till dig som har drabbats av ångest (inkl. oro, osäkerhet och svartsjuka), nedstämdhet, tvångssyndrom eller hälsopsykologiska problem (t.ex. stress, smärta, sömnsvårigheter, smärta vid sex och låg sexuell lust). Vi vänder oss till alla åldrar men för t.ex. barn hänvisar vi vidare vid exempelvis depression, skolproblem m.m.

Hälso- och sjukvård men inte akut!

Mottagningen bedriver inte akut vård och vi har inga läkare knutna till mottagningen. Vi tar inte heller emot remisser. Vi har inte möjlighet att hjälpa vid akuta eller mer komplexa svårigheter och kommer då hänvisa dig vidare till var du kan vända dig.

Telefonkontakt

Då du kontaktat oss kommer vi att ringa upp dig för en kortare telefonintervju. Detta för att se om vi tror att du kan få hjälp hos oss eller om vi ska hänvisa dig vidare. Det kan dröja några veckor innan du blir uppringd. Vi kontaktar dig via telefon och ringer då från dolt nummer eller att det står att vi ringer från Örebro universitet. Vi tar emot för behandling i mån av möjlighet och de flesta behandlingar startar upp i början av termer (februari respektive september).

Behandling

På Psykologmottagningen bedrivs det psykologiska behandlingsarbetet utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Det betyder att ni utifrån dina behov och förutsättningar kommer arbeta utifrån evidensbaserade metoder för att hjälpa dig att minska dina svårigheter och närma dig dina mål. Behandlingarna börjar med kartläggning och du kommer därefter att få ett behandlingsförslag. Behandlingen inkluderar i regel både samtal och praktiska övningar som ni utför både tillsammans och som du gör mellan träffarna. Syftet med det är att du ska omsätta behandlingen i ditt liv.

Gruppbehandling för sömnbesvär med start efter påsk

 För dig som har sömnbesvär såsom: 
· svårt att somna på kvällarna
· vaknar ofta under natten
· eller vaknar tidigt utan att kunna somna om
· samt att den dåliga nattsömnen påverkar dig under dagen

Under 5 tillfällen får du möjlighet att kostnadsfritt delta i en KBT-inriktad sömnskola som leds av psykologstudenter som går termin 8 på psykologprogrammet, med handledning av leg. psykolog Matilda Wurm, 019-303508.

Tid: troligtvis vecka 16-20.
Plats: Zoom.

Anmälan är stängd.

Villkor

Behandlingen är för närvarande kostnadsfri. Ibland kan eventuella kringkostnader uppstå, t.ex. om behandlingen sker utanför mottagningen. Då står du själv för kostnaderna men detta sker enbart efter ditt godkännande. Du kan självfallet avsluta kontakten när som helst.
Behandlingen sker under terminstid och äger i regel rum varje vecka. Under sommaren är mottagningen stängd. Eftersom det är en behandling inom ramen för en utbildning spelas alla sessioner in med kamera. Inspelningen är till för att handledarna kan kvalitetssäkra din behandling och kunna ge studenterna feedback. Inspelningarna raderas terminsvis i samband med avslutad kurs.

Välkommen!

Anmälan och kontakt

Anmälan

Du anmäler ditt intresse genom att i första hand använda vårt webbformulär så kommer du att bli uppringd inom ett par veckor. Vi ringer upp under terminstid.

Vi har dessvärre inte möjlighet att erbjuda behandlingar med tolk och samtalen sker på svenska.

Vi kan dessvärre inte ta emot fler anmälningar i dagsläget men öppnar igen för anmälning vid terminsstart (2021-08-30). 

Om du främst upplever problem med sömn och önskar delta i gruppbehandling ber vi dig använda följande webbformulär för sömn.

Administrativa kontaktpersoner

Niklas Rydelius

Återbudstelefon

Har du redan pågående behandlingskontakt och behöver komma i kontakt med din behandlare för att t.ex. lämna återbud så ring:
019-30 36 99

Verksamhetschef

David Åkerlund
019-30 38 87

Adress

Örebro universitet psykologmottagning, Fakultetsgatan 1, Långhuset, 701 82 Örebro

Vägbeskrivning

Psykologmottagningen finns i Långhuset, våning 2, ingång på kortsidan mitt emot Gymnastik- och idrottshuset. Här finns en karta.