Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Psykologmottagningen

Det kan vara värdefullt att få tala med någon när tillvaron känns tung och svårbemästrad. Oro, ångest, osäkerhet, nedstämdhet, sömnsvårigheter och fobier är exempel på sådant som kan utgöra hinder för ett mer tillfredsställande liv.

På grund av Covid-19 kan vi dessvärre inte ta emot nyanmälningar!

Beslutet kan komma att ändras i takt med att det kommer nya direktiv, men gäller nu fram till och med 31 augusti 2020.

På Örebro universitets psykologmottagning finns möjligheten till kostnadsfri psykologisk behandling och psykoterapi. Du träffar en psykolog som är i slutet av sin utbildning och arbetar under handledning av erfarna psykoterapeuter. Behandlingarna sker utifrån riktlinjerna för evidensbaserad psykologisk praktik. Verksamheten lyder under hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att journal förs och att den tystnadsplikt som gäller inom sjukvården också gäller för Psykologmottagningen.

Målgrupper

Det finns många anledningar till att vilja ha psykologisk behandling. Psykologmottagningen vänder sig t.ex. till dig som har drabbats av ångest (inkl. oro, osäkerhet och svartsjuka), nedstämdhet, tvångssyndrom eller hälsopsykologiska problem (t.ex. stress, smärta, sömnsvårigheter, smärta vid sex och låg sexuell lust). Vi vänder oss till alla åldrar men för t.ex. barn hänvisar vi vidare vid exempelvis depression, skolproblem m.m.

Hälso- och sjukvård men inte akut!

Mottagningen bedriver inte akut vård och vi har inga läkare knutna till mottagningen. Vi tar inte heller emot remisser. Vi har inte möjlighet att hjälpa vid akuta eller mer komplexa svårigheter och kommer då hänvisa dig vidare till var du kan vända dig.

Telefonkontakt

Då du kontaktat oss kommer vi att ringa upp dig för en kortare telefonintervju. Detta för att se om vi tror att du kan få hjälp hos oss eller om vi ska hänvisa dig vidare. Det kan dröja några veckor innan du blir uppringd. Vi kontaktar dig via telefon och ringer då från dolt nummer eller att det står att vi ringer från Örebro universitet. Vi tar emot för behandling i mån av möjlighet och de flesta behandlingar startar upp i början av termer (februari respektive september).

Behandling

På Psykologmottagningen bedrivs det psykologiska behandlingsarbetet utifrån ett integrativt perspektiv. Det betyder att ni utifrån dina behov och förutsättningar kommer arbeta utifrån evidensbaserade metoder för att hjälpa dig att minska dina svårigheter och närma dig dina mål. Behandlingarna börjar med kartläggning och du kommer därefter att få ett behandlingsförslag. Behandlingen inkluderar i regel både samtal och praktiska övningar som ni utför både tillsammans och som du gör mellan träffarna. Syftet med det är att du ska omsätta behandlingen i ditt liv.

Villkor

Behandlingen är för närvarande kostnadsfri. Ibland kan eventuella kringkostnader uppstå, t.ex. om behandlingen sker utanför mottagningen. Då står du själv för kostnaderna men detta sker enbart efter ditt godkännande. Du kan självfallet avsluta kontakten när som helst.
Behandlingen sker under terminstid och äger i regel rum varje vecka. Under sommaren är mottagningen stängd. Eftersom det är en behandling inom ramen för en utbildning spelas alla sessioner in med kamera. Inspelningen är till för att handledarna kan kvalitetssäkra din behandling och kunna ge studenterna feedback. Inspelningarna raderas terminsvis i samband med avslutad kurs.

Välkommen!