Agneta Blom stärker ungdomars tilltro till demokrati

Agneta Blom i en korridor på universitetet.

Agneta Blom har tagit fram verktyg för att stimulera samtal om demokrati hos ungdomar.

För statsvetaren Agneta Blom är demokrati en passion. Hennes arbete präglas därför av att stärka tilltron till demokrati. Inom ramen för Social Impact Lab har hon nu fått möjlighet att inspirera ungdomar.

Agneta Blom har under många år arbetat med frågor som rör hot mot demokrati. Hennes fokus har legat på förebyggande av hot och våld mot förtroendevalda, förebyggande av våldsbejakande extremism och idrottsrelaterad brottslighet. Ett annat fokus är samtalstonen i politiken.

– I alla dessa sammanhang ser jag behov av att på olika sätt stärka tilltron till demokratin. Jag vill öka förståelsen och kunskapen om hur vi alla kan bidra till att bygga ett samhälle på demokratins grunder, säger Agneta Blom, docent i statskunskap vid Örebro universitet.

Hon är en av totalt sex medarbetare som just nu har en plats i Social Impact Lab, ett initiativ för att främja utveckling av idéer och innovationer med fokus på samhällsnytta. Där arbetar Agneta Blom med att ta fram verktyg för att stimulera samtal om demokrati hos bland annat ungdomar.

– Det gäller att hitta metoder för att nå unga människor. Jag vill väcka nya tankar hos dem och fördjupa deras kunskaper och reflektioner om hur det demokratiska samhällssystemet är uppbyggt och varför det är värt att skydda och främja demokratin som grund för samhället.

Ökad kunskap om demokrati är målet

Tillsammans med Tegelbruket i Örebro har Agneta Blom arbetat med ett utbildningskoncept för unga. Hittills har omkring 40 ungdomar deltagit i det tre veckor långa ferieprogrammet som berör bland annat den demokratiska staten, demokratins historia och demokratins institutioner.

– Det blev väldigt många spännande diskussioner mellan ungdomarna. Vi pratade en hel del om vårt eget beteende och om kontakten med andra människor. Bara genom att lyssna och respektera varandras åsikter stärker man demokratin, även i de fall man inte håller med.

Ungdomarna fick också besöka riksdagen och regeringskansliet, träffa en polis, en kommunpolitiker och en föreningsrepresentant.

– Vårt upplägg visade sig fungera väldigt bra. Ungdomar såg exempel på hur de själva skulle kunna vara med och bidra till ett demokratiskt samhälle.

Stöd för poliser

Inom en snar framtid hoppas Agneta Blom att hon kan utveckla ett liknade koncept för poliser. Den gruppen ställs många gånger i situationer där de kan behöva argumentera för sin roll i en demokrati.

– Där hoppas jag kunna skapa utrymme för samtal och möten mellan exempelvis poliser och ungdomar. Poliser ska kunna stärka människors tillit till myndigheter som lyder under demokratiskt stiftade lagar, förklarar Agneta Blom.

Hon hoppas också att det arbete som är påbörjat i Social Impact Lab bara är början. Efter årets slut kommer nya medarbetare att få chansen att ta plats i labbet, men Agneta Blom och hennes kollegor har planer på att både fortsätta att arbeta tillsammans och att utveckla de egna idéerna.

– Jag vill gärna fortsätta att bidra till Örebro universitets arbete med att omvandla kunskap som finns och skapas inom akademin till kunskap som kan tillämpas för samhällsförändring, säger Agneta Blom.

Vilket styrelseskick har vi i framtiden?

– Jag vill tro att de allra flesta människor vill ha ett fredligt och välordnat samhälle vilket är demokratins fundament. Men demokratin kommer att förändras och vi måste fortsätta vårt arbete med att utveckla och stärka den.

Text: Jasenka Dobric

Social Impact Lab

Social Impact Lab främjar utveckling av idéer och innovationer med fokus på samhällsnytta. Medarbetare vid Social Impact Lab får möjlighet att arbeta och utveckla sina idéer en dag i veckan under ett års tid. De får coachning och tillgång till innovationsrådgivare och träffas regelbundet i gruppen för att stötta varandra och komma till gemensamma insikter och nå personliga mål.
Andra projekt som pågår just nu i Social Impact Lab handlar bland annat om att förbättra äldres hälsa, utveckla metoder för hållbarhet genom att nyttja skolmåltiden som pedagogiskt redskap och förebygga psykisk ohälsa med hjälp av dans.

Här kan du läsa mer om Social Impact Lab.

Ansök om en plats i Social Impact Lab 2018

Du som är undervisande personal eller forskare vid Örebro universitet har nu möjlighet att ansöka om en plats i Social Impact Lab 2018. Mer information hittar du på Inforum (intern länk): inforum.oru.se/inforumsoil