This page in English

Social Impact Lab – innovation som löser samhällsutmaningar

Logotyp för Social Impact Lab vid Örebro universitet. Tre runda bollar mot grå bakgrund, Soildeltagare finns porträtterade inuti bollarna.

Våra innovativa lösningar, praktiska metoder och verktyg ska göra nytta utanför vår akademiska värld. Social Impact Lab finns för att forskning och kompetens vid Örebro universitet ska lösa samhällsutmaningar

"Social Impact Lab ska vara en källa till innovativa lösningar på sociala utmaningar", säger verksamhetsledaren Åsa Allard. I Social Impact Lab (SoIL) arbetar grupper av forskare och annan personal i årscykler för att konkretisera sina idéer för social förändring. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Deltagare och idéer 2020

Andreas Nilsson.

Andreas Nilsson

Livsstilsrådgivning ska främja det hälsosamma åldrandet.

Susanne Strand.

Susanne Strand

Vill förhindra stalkning genom screening av hot och trakasserier.

Mats Eriksson.

Mats Eriksson

Nytt verktyg ska ge bättre information vid kriser.

Erik Witte.

Erik Witte

Innovation kan leda till bättre vård för personer med hörselnedsättning.

Marie Cesares Olsson.

Marie Cesares Olsson

Nya verktyg och mått ska hjälpa familjecentraler.

Social Impact Lab

Social Impact Lab är en innovationsmiljö och ett program med fokus på innovationer för social hållbarhet. Programmet ger stöd och kompetens för en innovativ idéutveckling och pågår under ett år med regelbundna träffar en dag i veckan. I SoIL medverkar forskare och undervisande personal från Örebro universitet men även medarbetare från andra organisationer, vilket skapar goda förutsättningar för samverkan och innovation.

Efter programtidens slut erbjuds medverkan i en Community bestående av deltagare från starten 2017 och framåt. 

Ur idéerna som kommer in till Social Impact Lab mejslas lösningar fram i samklang med praktiker och användare med siktet inställt på nya innovativa metoder för vidare användning. Förhoppningen är att kunna bidra till att förbättra samhällets handlingsförmåga att ta sig an de brister enskilda medborgare, grupper eller aktörer upplever. 

Idéer med samhällsnytta
Sociala innovationer kan bestå av metoder, processer, produkter eller tjänster som förbättrar eller ersätter olika samhällsfunktioner eller initiativ från marknaden. En social idé har sin utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling och strävar efter att förbättra människors livsvillkor. I centrum för idéerna står alltid vinst för samhället.  

Verksamheten bedrivs inom universitetets uppdrag att nyttiggöra forskning och är placerat inom Örebro universitet Enterprise AB.

Åsa Allard.

Verksamhetsledare för Social Impact Lab är Åsa Allard, som är innovationsrådgivare inom ORU Innovation och Innovationskontoret Fyrklövern. Läs intervjun med Åsa här.

Under 2020 arbetar även gästforskaren Katarina Wetter Edman med Social Impact Lab. Katarina är designforskare med fokus på tjänstedesign och offentlig sektor.

Katarina Wetter Edman.

Katarinas roll i Social Impact Lab är att dels stötta deltagarna i idéutvecklingsprogrammet, dels arbeta med att paketera programmet som helhet tillsammans med Åsa Allard, dels titta närmare på effektmätning av Social Impact Labs verksamhet. Katarinas tjänst har blivit möjlig tack vare det stöd som Social Impact Lab fått från Vinnova, läs mer om det här under.

Social Impact Lab utvecklas med stöd av Vinnova
Pilotverksamheten vid Social Impact Lab genomfördes med stöd av regionalfondsprojektet Access. Under 2019 och 2020 finansierar Vinnova, genom projektet Social Impact Innovation Support (SIIS), ett utvecklingsarbete av labbet med syfte att utveckla och etablera verksamheten vidare. SIIS är ett samarbetsprojekt inom Innovationskontoret Fyrklövern tillsammans med Inkubera och Svenska Kyrkan.
Läs mer om SIIS här.

Vinnovas logotyp

 

Länsstyrelsens logotyp

Länsstyrelsen Örebro län en av finansiärerna av utvecklingen av Social Impact Lab under 2018 och 2019.

Per Forsberg samtalar med andra deltagare i Social Impact Lab.

Soil community är ett nätverk mellan årskullarna och deltagarna i labbet från pilotgruppen 2017 till pågående grupp 2019. I början av juni träffades gruppen i Wadköping för att dela erfarenhet, bygga nätverket och få nya färdigheter för vidare arbete med de idéer som utvecklats inom labbet. Gunilla Gårdfeldt, professor emerita vid Högskolan för scen och musik gästade gruppen och gav ett uppskattat föredrag och bra övningar på temat ”personligt uttryck – att tala med sin egen röst”.

Verksamhetsledare

Åsa Allard

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post:

Telefon: 019 301409

Rum: IA2005

Åsa Allard

Under 2019 arbetade åtta deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Joakim Norberg

Joakim Norberg

Ska göra det enklare för konsumenter att välja vegetariskt framför kött.

Josefine Karlsson

Josefine Karlsson

Skapar en digital läskompis som hjälper barn med läsförståelse.

Laila Berglund

Laila Berglund

Skapar en modell som ska få färre unga att hoppa av skolan.

Miriam von Schantz

Miriam von Schantz

Vaccinationskort för kritiskt tänkande om rörlig bild.

Veikko Pelto-Piri

Veikko Pelto-Piri

Bättre arbetsmiljö och vård för patienter inom psykiatrisk heldygnsvård.

Åsa Källström

Åsa Källström

Modell för bättre stöd till barn som upplever våld i hemmet.

Under 2018 arbetade sju deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Jenny Alsarve

Jenny Alsarve

Familjekompis - integration genom vänskapsrelationer.

Jürgen Degner

Jürgen Degner

Bättre stöd i arbetet med socialt utsatta unga och vuxna.

Kristina Collén

Kristina Collén

Synliggör flickor med funktionsvariationer genom barnbok.

Simon Schierup

Simon Schierup

En mötesplats för integration genom kultur och skapande.

Terese Glatz

Terese Glatz

Vill stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap.

Per Forsberg

Per Forsberg

Digital lösning gör föreningsarbete mer rättvist och hållbart.

Susanne Rosendahl

Susanne Rosendahl

Regional utvecklingsstrategi ska få Örebro län att blomstra.

Under 2017 arbetade sex deltagare med sina sociala idéer i labbet. Här kan du läsa mer om deltagarna och deras projektidéer.

Anna Duberg

Anna Duberg

Metod för att minska stress bland ungdomar

Agneta Blom

Agneta Blom

Samtalsledare för ökad förståelse om demokratins villkor

Johanna Björklund

Johanna Björklund

Lärande för hållbar utveckling

Kristina Tyrenius

Musiksocial metod för inkludering

Ida Schoultz

Program för hälsosamt åldrande

Anette Granberg

Alla barns rätt till professionell kultur