Social Impact Lab – sociala innovationer som löser samhällsutmaningar

Social Impact Labs uppdrag är att omvandla den forskning och kompetens som finns vid Örebro universitet till innovativa lösningar, praktiska metoder och verktyg som kommer till nytta i samhället.

Social Impact Lab 2019.

"Social Impact Lab ska vara en källa till innovativa lösningar på sociala utmaningar", säger verksamhetsledaren Åsa Allard. I Social Impact Lab (SoIL) arbetar grupper av forskare och annan personal i årscykler för att konkretisera sina idéer för social förändring. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Deltagare och idéer 2019

Ur idéerna som kommer in till Social Impact Lab mejslas lösningar fram i samklang med praktiker och användare med siktet inställt på nya innovativa metoder för vidare användning. Förhoppningen är att kunna bidra till att förbättra samhällets handlingsförmåga att ta sig an de brister enskilda medborgare, grupper eller aktörer upplever. 

Idéer med samhällsnytta
Sociala innovationer kan bestå av metoder, processer, produkter eller tjänster som förbättrar eller ersätter olika samhällsfunktioner eller initiativ från marknaden. En social idé har sin utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling och strävar efter att förbättra människors livsvillkor. I centrum för idéerna står alltid vinst för samhället.  

Verksamheten bedrivs inom universitetets uppdrag att nyttiggöra forskning och är placerat inom Örebro universitet Enterprise AB.

Social Impact Lab är en del av projektet Access.
Projektet ÖMSesidig Access för Innovations- kraft stärker innovationskraften hos små och medelstora företag i Östra Mellansverige och är ett samverkansprojekt mellan Linköping-, Uppsala- och Örebro universitet.

Läs mer om projektet här ÖMSesidig Access

Länsstyrelsen

Länstyrelsen Örebro län en av finansiärerna av utvecklingen av Social Impact Lab under 2018 och 2019.

Verksamhetsledare

Åsa Allard

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post:

Telefon: 019 301409

Rum: T2117

Åsa Allard

Tidigare artiklar om Social Impact Lab