Lagar ska skydda unga från skuldfällor

Professor Annina Persson

Professor Annina Persson

Många unga startar vuxenlivet med en skuld hos Kronofogden. Annina Persson, professor i civilrätt, medverkade i ett seminarium i Almedalen om unga och privatekonomi och hon betonade att vi inte kan lägga hela ansvaret på individen.

Annina Persson pekar på att individen har ett ansvar men att lagstiftaren måste ta sitt.

- Alldeles för många aktörer där ute gör subtila villkor som man måste ha läst otroligt noga för att förstå att de innebär. Därför måste lagstiftaren se till att sanera marknaden så vi har de seriösa aktörerna kvar. Flera lagändringar har gjorts men det behövs fler, säger Annina Persson, professor vid Örebro universitet.

Lagändringar har gjort att föräldrar inte kan skuldsätta sina barn i samma utsträckning som tidigare och de har lett till att färre unga går in i vuxenlivet med skulder hos Kronofogden.

Bara stickprovskontroller

Men lagar och regler behöver inte bara stiftas de måste dessutom ses över. Annina Persson jämför resurserna som Finansinspektionen har för att se över bankerna med de som Konsumentverket har. Finansinspektionen kan göra omfattande och löpande översyner medan Konsumentverket bara har möjlighet att göra stickprovskontroller.

- I stickprovskontrollerna fastnar ett antal personer varje gång för aggressiv marknadsföring eller otillräcklig kreditkontroll till exempel.

- Jag har ett exempel med en ung kille, som fick gå i borgen för sin pappas företag - för 25 miljoner. När företaget går i konkurs flyr pappan utomlands och lämnar den 23-åriga sonen med skulden. Sonen får vänta till han är 45 år innan han får skuldsanering. Den balansen är inte rimlig. Här borde man ha sagt att det borgensåtagandet inte är giltigt, säger Annina Persson.

Krav i gymnasieskolan

I panelen medverkade också Philip Scholtzé, VD, Unga Aktiesparare, Maya Ljungblad, Tjustbygdens Sparbank, Gustaf Svenungsson, studerande, Ultuna och Anna Ekström, gymnasieminister, (S). De fokuserade på vem som har ansvar att lära barn och unga mer om privatekonomi – är det skola, föräldrar eller andra organisationer.

Anna Ekström betonade att gymnasieskolan har ett krav på sig att lära ut privatekonomi men att det finns svårigheter. Hon satte kunskap om privatekonomi i relation till elevers kunskap inom matematik och läsförståelse.

- Svenska elevers kunskaper inom matematik har gått ner. De är bättre på räkning men sämre på problemlösning i matematik och just problemlösning är viktig för att klara privatekonomin.

- När det gäller läsförståelsen har svenska elever tappat mest när det kommer till faktatexter. Var fjärde pojke kan inte förstå en faktatext på enklaste nivån i Pisatestet och ska man klara sin privatekonomi – man måste kunna ta till sig innebörden i komplicerade texter, säger Anna Ekström.

Text och foto: Linda Harradine