Örebro universitet i Almedalen 2022

Örebro universitetsflagga i Almedalen.

I år arrangerade Örebro universitet inga seminarier - men våra forskare deltog som experter inom ett brett spektrum av ämnen.

Måndag 4 juli

Det robusta näringslivet - generalisering kontra specialisering
14:00 - 15:00
Arrangör: Jönköpings kommun, Mötesplats Jönköpings län
Plats: Strandvägen, H535

Medverkande från Örebro universitet: Tommy Borglund, Hållbarhetsexpert Center of Sustainable Business

Våld i nära relationer ska upphöra - men vet vi hur vi ska förebygga det?
14:30 - 15:30
Arrangör: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum, "Bildstenshallen"

Medverkande från Örebro universitet: Susanne Strand, docent i kriminologi

Ökad skattenytta i äldreomsorgen
14:45 - 16:00
Arrangör: Kommissionen för skattenytta
Plats: Biskopsgatan 1A, "Trädgården, Biskopsvillorna"

Medverkande från Örebro universitet: Henrik Jordahl, professor vid Handelshögskolan

Hur stärker vi beredskapen för nästa kris?
15:00 - 15:45
Arrangör: Svensk Handel
Plats: Donnergatan 1, Kårhuset Rindi, "Handelns Hus"

Medverkande från Örebro universitet: Johan Schnürer, rektor

Krävs det reglering för att vårdpersonalen ska få fortbildning?
16:00 - 17:00
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Lokal: B22 i hus B (Maltfabriken)"

Medverkande från Örebro universitet: Hans Hjelmqvist, Ordförande, Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning och professor i anestesi- och intensivvård, Örebro universitet  

Tisdag 5 juli

Testdriven digital samhällsutveckling mot inkludering, lustfyllt lärande och kompetensförstärkning
10:00 - 18:00
Plats: Fordonsexpo, H53, "Trainstationbussen, Skeppsbron 6"

Medverkande från Örebro universitet: Lotta Sartz, projektledare Swedish Mining Innovation Bergslagen

Hållbar gruvindustri, en nödvändig möjliggörare för den gröna omställningen?
13:00-13:45
Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center, "Tältet på gården"

Medverkande från Örebro universitet: Lotta Sartz, projektledare Swedish Mining Innovation Bergslagen

Så kan näringsliv, stiftelser och filantroper bidra till sociala investeringar
15:00 - 15:45
Arrangör: Idéer för livet
Plats: Strandgatan 27, trädgården, "Skandias Pensionsträdgård"

Medverkande från Örebro universitet: Tommy Borglund, PhD, Assistant Professor

Digital didaktik - hur använda fritiden för att utveckla digitaliserat lustfyllt lärande i skolan?
16:00-16:30
Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Medverkande från Örebro universitet: Lotta Sartz, projektledare Swedish Mining Innovation Bergslagen

Onsdag 6 juli

Efter pandemin – hur är vården bättre rustad för nästa kris?
10:00 - 10:45
Arrangör: Dagens Samhälle, Pfizer
Plats: Strandvägen 4.1, "Dagens Samhälle Arena"

Medverkande från Örebro universitet: Hans Hjelmqvist, professor i anestesi- och intensivvård, Örebro universitet och styrelseledamot Svenska Läkaresällskapet

Den gröna vätgasrevolutionen är här
10:30 - 11:15
Arrangör: Metacon, Arenaenergi
Plats: S:ta Katarinagatan 6, "Klosterlängan"

Medverkande från Örebro universitet: Marie Brodin, moderator - chef för Kommunikation och samverkan vid Örebro universitet

Hur ändrar vi människors beteende vid biltvätt?
12:00 - 12:50
Arrangör: Hållbar Biltvätt
Plats: Strandvägen, H521, "Opinionstältet"

Medverkande från Örebro universitet: Anna Kremel, lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan 

Det ska börja i skolan - stärkande arbete för ungdomars psykiska hälsa
16:30 - 17:30
Arrangör: Samordningsförbundet Västerås, Nationella nätverket för Samordningsförbund
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen"

Medverkande från Örebro universitet: Fredrik Söderqvist, Forskningsledare folkhälsa