Brottsförebyggande verktyg vann priset ”Årets digitala innovation”

Embrace, en digital tjänst för att dokumentera och förebygga brott, fick pris som ”Årets digitala innovation” på Örebrogalan. Det är andra året i rad som en lösning som bygger på forskning vid Örebro universitet vinner i den kategorin.

Henrik Andershed tog emot priset på Örebrogalan.

– Väldigt viktigt och glädjande att en så samhällsviktig digital lösning får den här utmärkelsen och uppmärksamheten, säger professor Henrik Andershed, som leder arbetet.

Tjänsten är en praktisk tillämpning av forskning inom kriminologi på Örebro universitet och ett samarbete med dataföretaget Nethouse, Örebro kommun och polisen. Den följer den process som både Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och internationell forskning förespråkar för lokalt kunskapsbaserat och trygghetsskapande arbete.

Det handlar om kartläggning, analys, insats, uppföljning och återkoppling. Användaren får stöd i samtliga av dessa steg.

Enkelt att använda

– En framgångsfaktor är enkelhet och användarvänligt i alla led. För om den fallerar, även om det bara gäller ett enda moment, kommer tjänsten inte att utnyttjas i tillräcklig utsträckning för maximal samhällspåverkan, säger Henrik Andershed.

Embrace ger konkret stöd i kartläggning för att exempelvis kunna identifiera oroshärdar eller så kallade hot-spots (platser som är särskilt brottsdrabbade) och tider på året, veckan och dygnet som är speciellt drabbade. Det gör att man kan vara mycket mer proaktiv och effektiv i sina åtgärder.

Den digitala tjänsten kan samla in och definiera många olika typer av data och hämta den från olika källor, till exempel polisens rapportsystem eller från bostadsföretags bovärdar. EMBRACE i fullt utbyggd version kommer också att ge prognoser om var olika typer av brott har olika hög sannolikhet att ske den närmsta tiden.

Örebrogalan arrangeras av Örebro kommun och innefattar 14 prisklasser. Förra året vann professor Ulrica Nilsson med mobilappen Rapp.