Ett av Örebro universitets mest sökta program firar 15 år

Steven Linton i Ljuspunkten, Campus Örebro

Steven Linton, professor i klinisk psykologi, minns den första tiden som både spännande och lite rörig.

I början var det både spännande och lite rörigt och under årens lopp har psykologprogrammet genomgått en rad förändringar. Nu firar ett av Örebro universitets populäraste utbildningsprogram 15 år.

– Vi är väldigt stolta över att vårt psykologprogram håller en mycket hög kvalitet enligt Universitetskanslersämbetets senaste granskning av högre utbildning, säger Steven Linton, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet.

När utbildningen precis hade startat var han knuten till Örebro universitetet på deltid och han minns den första tiden som både spännande och lite rörig. Två år senare fick Steven Linton professorstjänsten och ägnade i början en stor del av arbetet åt att hitta examensjobb åt de första studenterna. Det var också då idén till forskningsmiljön Champ (Center for Health and Medical Psychology) föddes.

– Vi startade CHAMP 2005 för att samla och stödja klinisk psykologiforskning vid universitetet. På det sättet skapade vi också uppsatsmöjligheter för studenter. Det var en spännande resa som vi har lyckats väl med, säger Steven Linton.

Mer evidensbaserad utbildning i dag

Under årens lopp har psykologutbildningen genomgått en rad förändringar. I dag kännetecknas programmet av en mer evidensbaserad inriktning där forskning styr innehållet.

– Vi arbetar mycket för att integrera kurserna och det kliniska arbetet med dagens forskning. Vi vill gärna fostra psykologer som kan de senaste behandlingsteknikerna och som anser att professionen kännetecknas av livslångt lärande.

Undervisningen på programmet har också förändrats och utvecklats i takt med teknikens frammarsch. I dag använder sig studenter av videoinspelat material i större utsträckning och hjälpmedel som behandlingsmanualer är lättillgängliga för alla på nätet.

– För min egen del har jag ändrat mitt sätt att var lärare på. Jag använder mig i större utsträckning av demonstrationer, fall och rollspel med studenter. Det gör övergången från teori till psykologisk behandling mycket tydligare.

Förebyggande av psykisk ohälsa i fokus

Ett utmärkande drag för det femåriga psykologprogrammet är fokus på hälsopsykologi och förebyggande av psykisk ohälsa.

– Vi studerar exempelvis hur långvarig smärta som huvudvärk eller sömnproblem kan påverka personer psykologiskt och hur det i sin tur påverkar upplevelsen av smärta. En annan forskningsinriktning som vi har utvecklat under tiden är prevention, säger Steven Linton.

Där har forskarna tittat på hur man kan förebygga psykisk ohälsa genom tidiga åtgärder hos personer som har ont i ryggen och nacken och genom att hjälpa ungdomar att sova bättre.

– Jag tror att psykologer i framtiden kommer att få en allt större roll i arbetet med att hjälpa människor att undvika psykisk ohälsa. Det optimala vore att alltid ligga ett steg före och arbeta förebyggande. Tittar man till exempel på utbrändhet så dröjde det tio år innan vi hade behandlingsformer och vi måste vara snabbare än så i framtiden.

Många lärare på programmet har även klinisk bakgrund och hög kompetens inom utrednings- och behandlingsteknik.

– Det är en styrka att ha en bred lärarkår och det är något som speglas i undervisningen, konstaterar Steven Linton.

Populär utbildning

Söktrycket till psykologutbildningen vid Örebro universitet är högt. Hösten 2017 konkurrerade flera hundra förstahandssökande om 35 utbildningsplatser.

Varför är det populärt att utbilda sig till psykolog?

– Det är kul att vara psykolog, säger Steven Linton. I grund och botten är det väldigt många som funderar på och vill veta mer om hur människor fungerar. De studenter vi utbildar karaktäriseras av viljan att hjälpa människor.

Och den rådande trenden i samhället är att allt fler söker hjälp mot psykisk ohälsa eller söker vård där den psykologiska biten är en del av sjukdomsbilden.

– I dag lever vi allt längre och behandlar allt fler sjukdomar framgångsrikt samtidigt som vi sover mindre, stressar mer och upplever att vi har sämre hälsa. Det är en paradox i västländerna och där ser jag att psykologer kan bidra till att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården för att vi ska kunna möta de behoven som finns i samhället, säger Steven Linton.

Text och foto: Jasenka Dobric

Temadag med föreläsningar och paneldebatt

Den 12 oktober firar psykologprogrammet 15 år med en temadag- Psykologer tar plats. Föreläsarna kommer bland annat att prata om psykologers roll i förebyggande och främjande arbete, nyttan av psykologiska kunskaper i krigszoner och utmaningar inom hälso- och sjukvården som ställer nya krav på kompetens i primärvården.  Dagen avslutas med en paneldebatt om psykologernas plats i framtidens hälso- och sjukvård.

Här kan du läsa mer om hur det är att vara psykologstudent i dag och hur det var att studera till psykolog för femton år sedan.