Ett universitet för hållbar utveckling

Anna Uhlin Landh och Lisa Ringqvist

Att universitetet väljer att arbeta med hållbar utveckling handlar om en vilja att bidra till en bättre värld men också om att uppfylla lagstiftningens krav. Det sa jämlikhetsutvecklare Lisa Ringqvist under föreläsningen ”Mat och prat för ett hållbart universitet”.

Utgångspunkten för universitetets arbete är de globala målen i Agenda 2030. Universitetet har tagit fram en policy och en handlingsplan för hållbar utveckling med konkreta aktiviteter som har beslutats av rektor Johan Schnürer.

- För oss är det viktigt att samarbeta kring frågorna med studenterna som har ett stort engagemang och hög kunskap om hållbar utveckling, säger Anna Uhlin Landh, strateg för hållbar utveckling som höll i föreläsningen tillsammans med Lisa Ringqvist.

För studenter som vill engagera sig i ett hållbart universitet finns det möjlighet att ingå i Råd för miljö och hållbar utveckling och Jämlikhetsrådet.

Det förs även diskussioner med kårsektionerna om möjligheterna till att diplomeras som en ”hållbar kårsektion”, eftersom det finns en ambition och vilja hos studenterna att under studietiden bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Bild på Ateka Al-Nuaimi och Lovisa Lidfors

Ateka Al-Nuaimi och Lovisa Lindfors deltog på föreläsningen "Mat och prat för ett hållbart universitet".

Ateka Al-Nuaimi och Lovisa Lidfors var två av studenterna som deltog under föreläsningen.

- Det är bra att universitetet gör något mer än bara undervisning, säger Ateka Al-Nuaimi som läser till civilingenjör.

- Något som jag saknar på campus är källsortering, särskilt i studentkorridorerna, säger Lovisa Lidfors som läser till ämneslärare på gymnasienivå.

Hennes önskan är på väg att uppnås. Källsortering för att minska andelen brännbart avfall finns med i handlingsplanen berättar Anna Uhlin Landh.

Har du någon bra idé om hur universitetet kan förbättra sitt arbete med hållbar utveckling? Hör av dig till This is an email address.

Föräldrar som studerar

Hållbarhet hänger ihop med lika villkor och innefattar föräldrar som studerar. Under en lunch fick mammor och pappor möjlighet att träffa andra i samma situation för att dela tips och tricks för att klara studierna.

Med på lunchen var Magnus Vikström och Therese Larsson. Båda läser till ämneslärare på gymnasienivå, termin 7. För dem är det viktigt att få träffa andra föräldrar. De trivs på universitetet och tycker i stort att det fungerar bra att dela föräldraskapet med studier. Men det finns saker som kan bli bättre.

Bild på Magnus Vikström och Therese Larsson

Magnus Vikström och Therese Larsson var deltog på lunchen för föräldrar som studerar.

- Det borde inte finnas examinationer efter 18. Då är det svårare att få barnomsorg, säger Therese Larsson.

Något som har blivit bättre är att det numera går att nå en förälder som skriver tenta. Studenterna får inte ha på sina mobiltelefoner i tentasalen. Men nu finns det telefonnummer till tentavakterna så att föräldrarna är nåbara om något skulle hända barnen.

Deras tips till nya studenter som är föräldrar är att arbeta strukturerat. Det kan vara komplicerat att få ihop studierna och föräldraskapet, men med struktur kan studietiden bli en bra tid med flexibilitet.

- Arbetsmarknaden kräver att man utbildar sig. Därför är det viktigt att universitetet arbetar för mångfald och gör det möjligt för alla att studera vidare, säger Magnus Vikström.

Är du student och förälder  och vill komma i kontakt med andra föräldrar. Gå med i facebookgruppen Studerande föräldrar vid Örebro studentkår

Text och foto: Anna Asplund

 

Arbetet med hållbar utveckling består av:

  • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de "klarar av".
  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. 

Läs mer om universitetets arbete med hållbar utveckling