This page in English

Hållbar utveckling

Studenter på promenad.

Hållbar utveckling vid Örebro universitet

Örebro universitet är en aktiv och ansvarsfull aktör i världens arbete med Agenda 2030-målen. Genom utbildning, forskning och ständiga förbättringar i verksamheten vad gäller miljöarbete, lika villkor och studie-och arbetsförhållanden driver vi arbetet med hållbar utveckling framåt. Läs mer om hur vi arbetar

Kvinna leder cykel mellan gröna träd.

Miljö

Vi har ett aktivt arbete med miljöfrågorna. Det ska vara lätt att göra rätt.

Symboler för man och kvinna.

Lika villkor

Vi vill att alla människor ska kunna studera och arbeta hos oss.

Kvinna fikar bakom glasvägg och gröna buskar i förgrunden.

En bra studie- och arbetsmiljö

Vi vill vara en attraktiv studie- och arbetsplats.

Förbättringsförslag?

Vi vill gärna få in förslag på hur vi kan förbättra och utveckla vårt arbete med hållbar utveckling.

Hör av dig till:
This is an email address!

Har du frågor om hållbar utveckling, välkommen att kontakta:

Anna Åhlgren

Tjänstetitel: Koordinator för hållbar utveckling Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna Åhlgren

E-post:

Telefon: 019 301380

Rum: L2151

Anna Åhlgren

Katarina Bååth

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Katarina Bååth

E-post:

Telefon: 019 302116

Rum: L2142

Katarina Bååth

Har du frågor om arbetsmiljö, välkommen att kontakta:

Daniel Gustafsson

Tjänstetitel: HR-konsult Organisation: Personalavdelningen

Profilsida: Daniel Gustafsson

E-post:

Telefon: 019 303423

Rum: A1225

Daniel Gustafsson

Yvonne Karlsson

Tjänstetitel: HR-konsult Organisation: Personalavdelningen

Profilsida: Yvonne Karlsson

E-post:

Telefon: 019 301252

Rum: A1223

Yvonne Karlsson