This page in English

Hållbar utveckling

Jordglob liggande i en grön miljö.

Förbättringsförslag?

Vi vill gärna få in förslag på hur vi kan förbättra och utveckla vårt arbete med hållbar utveckling.

Hör av dig till:
This is an email address!

Örebro universitet arbetar för att hela verksamheten ska genomsyras av hållbar utveckling. Som utgångspunkt för arbetet är högskolelagen kap 1. 5 § som anger att: Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Policy för hållbar utveckling anger universitetets ambitionsnivå om att vara en aktiv och ansvarsfull aktör i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. Vi arbetar för att säkerställa goda livsvillkor för framtida generationer, såväl lokalt som globalt.

I arbetet med att integrera alla tre dimensioner av hållbar utveckling har universitetet valt att inkludera och samla miljö, lika villkor samt arbets- och studiemiljö i det universitetsövergripande arbetet för hållbar utveckling.

Örebro universitet för Agenda 2030

Har du frågor om miljö, välkommen att kontakta:

Anna Uhlin Landh

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna Uhlin Landh

E-post:

Telefon: 019 301380

Rum: E3204

Anna Uhlin Landh

Har du frågor om lika villkor, välkommen att kontakta:

Katarina Bååth

Tjänstetitel: Jämlikhetsutvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Katarina Bååth

E-post:

Telefon: 019 302116

Rum: E3202

Katarina Bååth

Har du frågor om arbetsmiljö, välkommen att kontakta:

Daniel Gustafsson

Tjänstetitel: HR-konsult Organisation: Personalavdelningen

Profilsida: Daniel Gustafsson

E-post:

Telefon: 019 303423

Rum: T2405b

Daniel Gustafsson

Yvonne Karlsson

Tjänstetitel: HR-konsult Organisation: Personalavdelningen

Profilsida: Yvonne Karlsson

E-post:

Telefon: 019 301252

Rum: T2412

Yvonne Karlsson