This page in English

Hållbar utveckling

Två studenter på en bro

Strategi och handlingsplan för hållbar utveckling

Örebro universitet ska vara en efterfrågad och engagerad samhällsaktör som tillsammans med andra driver på arbetet för de globala målen för hållbar utveckling. Detta gör vi genom utbildning, forskning, samverkan och ständiga förbättringar i verksamheten vad gäller miljö- och klimatarbete och lika villkor och jämställdhet. Örebro universitets strategi och handlingsplan för hållbar utveckling innehåller sju prioriterade målområden.

Några studenter sitter runt ett bord och studerar.

1. Utbildning för en hållbar framtid

Vi vill ge alla studenter centrala kunskaper och kompetenser för en hållbar omställning.

Närbild på nervtrådar.

2. Forskning för en hållbar framtid

Forskning för en hållbar framtid ska stärka vetenskapliga samarbeten och ta tillvara på kunskap inom olika discipliner.

Symboler för man och kvinna.

3. Lika villkor och jämställdhet

Jämställdhet ska vara en ordinarie del av organisationens arbete, forskning och undervisning.

Några personer har distansmöte framför en bildskärm.

4. Hållbar samverkan och resor

Universitetet ska samverka effektivt med andra aktörer, nationellt och internationellt, med hänsyn till tid, kostnad och miljöpåverkan.

Novahuset vid Örebro universitet.

5. Effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning

Universitetet ska ha ändamålsenliga och effektivt nyttjade lokaler utifrån ekonomi, funktion, teknik och energianvändning.

Tre kvinnor skär grönsaker på skärbrädor.

6. Hållbar konsumtion

Vi vill minska universitetets negativa påverkan på miljö och bidra till social hållbarhet. Detta tar vi hänsyn till vid upphandling, inköp och avfallshantering.

En karta med gröna plantor.

7. Miljöledningssystem

Miljöledningssystemet ska bidra till att universitetet arbetar strukturerat och integrerat med miljöfrågor.

Förbättringsförslag?

Vi vill gärna få in förslag på hur vi kan förbättra och utveckla vårt arbete med hållbar utveckling.

Hör av dig till:
This is an email address