This page in English

Hållbar utveckling

Två studenter på en bro

Hållbar utveckling vid Örebro universitet

Örebro universitet ska vara en efterfrågad och engagerad samhällsaktör som tillsammans med andra driver på arbetet för de globala målen för hållbar utveckling.
Detta gör vi genom utbildning, forskning, samverkan och ständiga förbättringar i verksamheten vad gäller miljö- och klimatarbete och lika villkor och jämställdhet.

Några personer har distansmöte framför en bildskärm.

Hållbar samverkan och resor

Örebro universitet ska samverka effektivt med andra aktörer, nationellt och internationellt, med hänsyn till tid, kostnad och miljöpåverkan.

Novahuset vid Örebro universitet.

Effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning

Universitetet ska ha ändamålsenliga och effektivt nyttjade lokaler utifrån ekonomi, funktion, teknik och energianvändning.

Tre kvinnor skär grönsaker på skärbrädor.

Hållbar konsumtion

Vi vill minska universitetets negativa påverkan på miljö och bidra till social hållbarhet. Detta tar vi hänsyn till vid upphandling, inköp och avfallshantering.

Symboler för man och kvinna.

Lika villkor

Örebro universitet har visionen att alla människor ska ha samma möjligheter att studera och arbeta hos oss.

Ett collage med en folkmassa och ett bi vid en blomma i förgrunden.

Plattform för en hållbar framtid vid Örebro universitet

Vi måste förändra samhället i grunden för att skapa en hållbar framtid. Därför kraftsamlar Örebro universitet med visionen: Mångvetenskap för en hållbar framtid. Inom plattformen arbetar vi med utbildning, forskning och samverkan för att skapa förutsättningar för förändring.

Hållbar utveckling i praktiken

I filmen visas tre aktuella exempel på initiativ vid Örebro universitet som bidrar till hållbar utveckling. Det är plattformen för en hållbar framtid - PSF@ORU, projektet modellinstitutioner och CityLab-certifieringen på Campus Örebro.

Förbättringsförslag?

Vi vill gärna få in förslag på hur vi kan förbättra och utveckla vårt arbete med hållbar utveckling.

Hör av dig till:
This is an email address

Läs mer om hållbar utveckling vid Örebro universitet

Har du frågor om hållbar utveckling, välkommen att kontakta:

Hanna Kjell

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Ledningsstab

Profilsida: Hanna Kjell

E-post:

Telefon: 019 301252

Rum: E3277

Hanna Kjell

Elin Weiss

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Ledningsstab

Profilsida: Elin Weiss

E-post:

Telefon: 019 301240

Rum: E3238

Elin Weiss