This page in English

Hållbar utveckling

Studenter på promenad.

Hållbar utveckling vid Örebro universitet

Örebro universitet ska vara en efterfrågad och engagerad samhällsaktör som tillsammans med andra driver på arbetet för de globala målen för hållbar utveckling.
Detta gör vi genom utbildning, forskning, samverkan och ständiga förbättringar i verksamheten vad gäller miljöarbete, lika villkor och studie-och arbetsförhållanden. Läs mer om hur vi arbetar

Kvinna leder cykel mellan gröna träd.

Miljö

Vi har ett aktivt arbete med miljöfrågorna. Det ska vara lätt att göra rätt.

Symboler för man och kvinna.

Lika villkor

Örebro universitet har visionen att alla människor ska ha samma möjligheter att studera och arbeta hos oss.

Kvinna fikar bakom glasvägg och gröna buskar i förgrunden.

En bra studie- och arbetsmiljö

Örebro universitet vill vara en attraktiv studie- och arbetsplats för studenter och medarbetare.

En man och kvinna står på en träbro.

Rörelsenätverket

Örebro universitet ingår i Rörelsenätverket vars mål är att skapa en god, jämlik och jämställd folkhälsa.

Förbättringsförslag?

Vi vill gärna få in förslag på hur vi kan förbättra och utveckla vårt arbete med hållbar utveckling.

Hör av dig till:
This is an email address