This page in English

Hållbar utveckling

Studenter på promenad.

Hållbar utveckling vid Örebro universitet

Örebro universitet ska vara en efterfrågad och engagerad samhällsaktör som tillsammans med andra driver på arbetet för de globala målen för hållbar utveckling.
Detta gör vi genom utbildning, forskning, samverkan och ständiga förbättringar i verksamheten vad gäller miljöarbete, lika villkor och studie-och arbetsförhållanden. Läs mer om hur vi arbetar

Kvinna leder cykel mellan gröna träd.

Miljö

Vi har ett aktivt arbete med miljöfrågorna. Det ska vara lätt att göra rätt.

Symboler för man och kvinna.

Lika villkor

Vi vill att alla människor ska kunna studera och arbeta hos oss.

Kvinna fikar bakom glasvägg och gröna buskar i förgrunden.

En bra studie- och arbetsmiljö

Vi vill vara en attraktiv studie- och arbetsplats.

Förbättringsförslag?

Vi vill gärna få in förslag på hur vi kan förbättra och utveckla vårt arbete med hållbar utveckling.

Hör av dig till:
This is an email address!

Lä mer om hållbar utveckling vid Örebro universitet

Har du frågor om hållbar utveckling, välkommen att kontakta:

Anna Åhlgren

Tjänstetitel: Koordinator för hållbar utveckling Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna Åhlgren

E-post:

Telefon: 019 301380

Rum: L2108

Anna Åhlgren

Katarina Bååth

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Katarina Bååth

E-post:

Telefon: 019 302116

Rum: L2109

Katarina Bååth

Har du frågor om arbetsmiljö, välkommen att kontakta:

Daniel Gustafsson

Tjänstetitel: HR-konsult Organisation: Personalavdelningen

Profilsida: Daniel Gustafsson

E-post:

Telefon: 019 303423

Rum: A1225

Daniel Gustafsson

Yvonne Karlsson

Tjänstetitel: HR-konsult Organisation: Personalavdelningen

Profilsida: Yvonne Karlsson

E-post:

Telefon: 019 301252

Rum: A1223

Yvonne Karlsson