Förhistoriska krig kan vara förklaringen till högerhandens dominans

Forskare och läkare Matz Larsson vid sitt skrivbord

En vänsterhänt krigare löpte större risk att få sitt hjärta genomborrat av en motståndares spjut. Förhistoriska krig kan därför vara orsaken till att nio av tio personer i dag är högerhänta. Den teorin för Matz Larsson, läkare och forskare vid Örebro universitet, fram i den här artikeln.

Nio av tio är högerhänta. Varför är en av vetenskapens olösta gåtor.
Men handen på hjärtat – kanske finns svaret just där? - dunk! dunk! dunk!  något till vänster om bröstbenet. Har vänsterhänta hjärtat på fel ställe i kroppen? Ja, åtminstone under fäktning och knivslagsmål.

Här kan du läsa en intervju med Matz Larsson

Tanken är långt ifrån ny. Fäktmästaren Roland föreslog redan 1824 att i strid på liv och död skulle en vänsterhänt fäktare i första hand kunna genomborra en högerhänt rivals högra sida, och skada den högra lungan, med ett icke-dödligt sår. Den vänsterhänte fäktaren fick i motsvarande situation sticket rakt in i hjärtat ...

Senare samma decennium föreslog den skotske filosofen Thomas Carlyle att högerhandens dominans förmodligen uppstod i strid och att det handlade om att skydda hjärtat och intilliggande stora kärl.

Sköldar tillverkade av högerhänta

Den framgångsrike Londonläkaren Pye-Smiths' hypotes kom nästan samtidigt: "Individer som bär skölden i vänstra och vapen i högra handen, skulle få dödliga sår mer sällan... en ras som kämpade med höger hand skulle selekteras fram, och naturligtvis använda högra handen även när den upptäckte konsten att rita och skriva...".

"Krigare-Sköld-hypotesen" avfärdades dock när uråldriga flint-flisor och verktyg röjde att sköldarna tillverkats av högerhänta. Det innebär att skölden uppfanns långt efter högerhänthetens dominans.

Men var detta motargument en överförenkling? Även utan sköld kan högerhandsgrepp ge ett visst skydd för hjärtat. Den hand som greppar kniven/svärdet påverkar indirekt hur mycket höger respektive vänster bröstkorgshalva blottas. Vid ett utfall med vänsterhanden vrids ju vänster bröstkorg, och därmed hjärtat närmare motståndaren. Knivföring med höger hand exponerar i samma situation höger bröstkorg och som sagt finns där något mer sticktåliga organ.

Detta skulle knappast ha haft betydelse i ett fredligt samhälle utan vassa vapen, men förhistoriska krig tycks ha dödat väldigt många. Även nutida jägarfolk lever farligt. Bland yanomamo-indianer hade 44 procent av män över 25 års ålder deltagit i minst ett mord.

Aggressiva schimpanser

Nutida schimpansers beteende talar också för att vi människor kan ha haft ett blodigt förflutet. Schimpanser, som är våra närmaste släktingar, lever ofta i samhällen med upp till 150 individer. De bevakar sitt territorium strängt och när patrullerande schimpanser möter en främmande, ensam manlig individ dödas denne brutalt. Mord inom schimpanssamhället förekommer också.

En avgörande fråga är om våra tidiga förfäder kunde utveckla och bruka vassa vapen. Vi vet inte mycket om tidiga människors kognitiva förmåga men schimpanser av idag kan konstruera relativt avancerade verktyg som används i jakt på små-primater. Våra allra första verktyg kan sannolikt ha liknat nutida schimpansers, det vill säga ha varit gjorda av organiska material som sällan eller aldrig bevaras. Att vi haft ett blodigt förflutet är därför svårt att utesluta.

Alla vet vi att hjärtat brukar sitta mer till vänster, men hur stor är egentligen hjärtats höger- vänster-asymmetri? Förvånande nog saknades data kring detta (åtminstone i modern litteratur). Därför gjorde jag en studie av 37 slumpmässigt utvalda män som genomgått datortomografi av thorax på Universitetssjukhuset i Örebro. Studien visade att i medeltal var 73 procent av hjärtat beläget i vänstra halvan av bröstkorgen. Utifrån volymberäkningen skulle risken för en hjärtskada vid spetsigt våld mot bröstkorgen vara tre gånger större för vänster jämfört med höger sida. Risken kan dock skilja mer, eftersom en stor del av hjärtat ligger helt nära den vänstra bröstkorgsväggen. Dessutom finns kroppens största kärl, aorta, i vänster bröstkorg.

En studie till gjordes. 19 specialist-läkare (som inte kände till hypotesen) fick skatta dödlighet i händelse av ett stick mot en slumpmässig punkt på den vänstra respektive högra thoraxhalvan. Fjorton av 19 angav högre dödlighet för vänster thorax, fem föreslog ingen skillnad. Sammantaget indikerar resultaten större sårbarhet för den vänstra kroppshalvan i strid.

Vänsterhänta tennisspelare

Här kan invändas att vänsterhänthet är något vanligare bland män, tveklöst mer inblandade i våldsamma konflikter än kvinnor. Detta tycks motsäga hypotesen om hjärtskydd. Men förklaringen är kanske att den högerhänte saknar rutin, hen möter ju sällan en vänsterhänt motståndare. Ju färre vänsterhänta i befolkningen, desto större fördel får de i fäktning och liknande situationer. En studie visade att det fanns tre gånger fler vänsterhänta på elitnivå i sporter som tennis och bordtennis.

Att var tionde av oss är vänsterhänt kanske återspeglar en jämvikt mellan en sådan frekvensberoende fördel och andra nackdelar med vänsterhänthet? Visst finns nackdelar med att vara vänsterhänt – saxar, dörrvred, skrivteknik och annat är utformat för högerhänta, men tidsperioden med sådant är så kort att det knappast påverkat evolutionen. Däremot kan en ganska liten fördel få stor inverkan på gener när det handlar om långa tidsperioder.

Hjärtat har alltid suttit där till vänster (som hos alla däggdjur). En skada på högra lungan kan ge allvarliga blödningar och infektioner, men ett stick i hjärtat eller i aorta är värre. Ett ökat skydd av hjärtat under strid kan ha gynnat högerhänta i primitiva/våldsamma samhällen.

Text: Matz Larsson

Länk till artikel i Journal of Cultural Cognitive Science

Did heart asymmetry play a role in the evolution of human handedness?

Fotomontage där Matz Larsson i bar överkropp står med ett spjut i högerhanden. I bakgrunden syns ett vattendrag och en tropisk skog.

Den här bilden lät Matz Larsson ta för att på ett konkret sätt visa att högerhänta vänder sin högra sida mot motståndaren i ett krig, vilket betyder att hjärtat och aortan får ett bättre skydd jämfört med om den vänstra sidan exponeras. Detta kan ha lett till att 90 procent av mänskligheten i dag är högerhänt. – Jag hittade ingen som ville ställa upp på bild så jag fick själv agera fotomodell”, säger Matz med ett leende när han kommenterar fotot. Fotomontage: Maria Bergman