Forskningslabb med fokus på sinnesupplevelser utifrån mat och hälsa

Nu satsar Örebro universitet på ett sensoriskt laboratorium. Labbet är ett samarbete inte bara med andra forskare utan även med företag eftersom sensorik sätter ord på våra upplevelser och behövs för så väl produktutveckling som marknadsföring.

I årets omgång fick Örebro universitet samtliga fem ansökningar inom KK-stiftelsens program för strategiska rekryteringar beviljade. Två av dem är knutna till Restaurang- och hotellhögskolan, Sense lab och satsningen på Mat och hälsa. 

- Sensorisk forskning kan hjälpa oss att förstå våra fem sinnen och vår upplevelse inte bara av mat och dryck utan även av andra produkter som hör måltiden till, säger Åsa Öström, professor i måltidskunskap vid Örebro universitet.

Hon leder utvecklingen av Sense Lab, som är en del av universitetets satsning på området Mat och hälsa. Forskningen är tvärvetenskaplig och kommer inkludera inte bara forskare inom sensorik och måltidskunskap utan även inom andra områden som medicin, teknik, biologi och robotik.

- Det kan handla om att mäta biologiska markörer kopplat till stress och nöjdhet i samband med en smakupplevelse, att ta fram nya mätmetoder eller att använda en MRI skanner för hjärnan tillsammans med forskare i medicin, säger Åsa Öström.

- Samtidigt är samarbetet med näringslivet viktigt. Forskningen kan till exempel bidra till målen i den regionala livsmedelsstrategin.

Översatte forskning till handling

Att arbeta tillsammans med företag är inget nytt – det är forskarna vana vid. Johan Swahn kommer arbeta tillsammans med Åsa Öström och hans doktorsavhandling var ett samarbete med ICA Sverige AB.

Efter disputationen arbetade han som specialist inom sensorisk marknadsföring och varumärkesbyggande där han översatte forskning till handling och drev forskningsprojekt inom koncernen med fokus på sensorisk marknadsföring. 

- Att sälja smak och måltidsupplevelser har blivit allt viktigare för matindustrin idag. Där har jag bland annat jobbat med att utveckla metoder för hur man kan ta fram ett sensoriskt språk för smakupplevelsen. Ett verktyg som kan användas för att guida, inspirera och utbilda kunder inom mat och smak, säger Johan Swahn.

Mat, smak och måltider

- Med avstamp i sensoriken kan man också utveckla och driva nytänkande produktutveckling fokuserat på just mat, smak och måltider. I Sense Lab ser jag nya spännande utmaningar där innovativa forskningsprojekt verkligen kan göra skillnad för framtidens mat och hälsa.

Asgeir Nilsen är laboratorieingenjör vid det sensoriska labbet och han ska främst arbeta med planering och genomförande av projekt och uppföljande bearbetning och analys av data. 

- Jag har lång erfarenhet av arbete med sensoriska bedömningar och utveckling av programvara för insamling av sensoriska data och statistik, säger Asgeir Nilsen.

Åsa Öström, Johan Swahn och Asgeir Nilsen är Sense labs projektgrupp. I styrgruppen ingår representanter för Restaurang- och hotellhögskolan, Mat och hälsa-satsningen, näringsliv och forskare från andra lärosäten. Dessutom kommer internationellt erkända forskare knytas till verksamheten som gästforskare eller gästprofessorer.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet