This page in English

Universitetet fick full pott från KK-stiftelsen

I årets omgång fick Örebro universitet samtliga fem ansökningar inom KK-stiftelsens program för strategiska rekryteringar beviljade; tre biträdande lektorer, en lektor och en internationell gästprofessor.

– Örebro universitet har flera starka miljöer som arbetar smart och systematiskt för att bredda gruppernas kompetens, säger Malin Henningsson, programansvarig på KK-stiftelsen.

De biträdande lektorerna kommer att rekryteras till tre olika forskningsmiljöer: Centrum för LivsvetenskapNutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI) och Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC). Restaurang- och hotellhögskolan får en lektor och en gästprofessor som är kopplade till universitets strategiska område Mat och hälsa. 

• Biträdande lektor i biologi med inriktning mot molekylär utvecklingsbiologi, Örebro universitet
• Biträdande lektor i medicin, Örebro universitet
• Biträdande lektor inom metabol reglering av kroppens immunförsvar, Örebro universitet
• Lektor i måltidskunskap och värdskap med inriktning hospitality, Örebro universitet
• Internationell gästprofessor i måltidskunskap, Robert Harrington, Örebro universitet